Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PFiZP 271.16.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla realizacji zadania: " Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn".

Angelika Grzelaczyk
Gmina i Miasto Stawiszyn
Deadlines:
Published : 27-10-2022 14:22:00
Placing offers : 14-11-2022 10:00:00
Offers opening : 14-11-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.66 2022-10-27 14:22:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 407.92 2022-10-27 14:22:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 oswiadczenia.doc doc 40 2022-10-27 14:22:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 zobowiazanie podmiotu.doc doc 30.5 2022-10-27 14:22:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 grupa kapitalowa.doc doc 34 2022-10-27 14:22:00 Proceeding
Zalacznik nr 5 wykaz robot.doc doc 33.5 2022-10-27 14:22:00 Proceeding
Zał nr 5a - Wykaz osób.docx docx 24.65 2022-10-27 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 16.14 2022-10-27 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 6- wzór umowy.pdf pdf 282.21 2022-10-27 14:22:00 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - krajowe.pdf pdf 96.34 2022-11-02 12:46:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.04 2022-11-03 13:29:15 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - 2.pdf pdf 112.25 2022-11-03 13:29:15 Public message
Załącznik graficzny.pdf pdf 1097.13 2022-11-07 14:38:39 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - krajowe 3.pdf pdf 98.38 2022-11-07 14:38:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 137.87 2022-11-14 13:23:21 Public message
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 148.15 2022-11-30 14:11:48 Public message

Announcements

2022-11-30 14:11 Angelika Grzelaczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Powiadomienie o wybo [...].pdf

2022-11-14 13:23 Angelika Grzelaczyk INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-14 10:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia- 240 000,00 zł netto, 295 200,00 zł brutto
2022-11-07 14:38 Angelika Grzelaczyk Nawiązując do zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w załączeniu przekazuję wyjaśnienia nr 3.

Załącznik graficzny. [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

2022-11-03 13:29 Angelika Grzelaczyk Nawiązując do zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w załączeniu przekazuję wyjaśnienia nr 2 wraz ze zmianą treści SWZ i ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

2022-11-02 12:46 Angelika Grzelaczyk Nawiązując do zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w załączeniu przekazuję wyjaśnienia nr 1

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 636