Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGPM.271.4.2022 „Budowa parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce gminnej nr 1625 w Pacanowie”

Krzysztof Eliasz
Gmina Pacanów
Deadlines:
Published : 26-10-2022 15:52:00
Placing offers : 18-11-2022 09:00:00
Offers opening : 18-11-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - budowa parkingu.pdf pdf 389.06 2022-10-26 15:52:00 Proceeding
Budowa parkingu - załączniki edytowalne.doc doc 98 2022-10-26 15:52:00 Proceeding
Załacznik Nr 6 - Projekt Umowy - Budowa parkingu.pdf pdf 275.98 2022-10-26 15:52:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.45 2022-10-26 15:52:00 Proceeding
3. Uzgodnienia-Decyzje.zip zip 16099.27 2022-10-26 15:52:00 Proceeding
2. Budowa parkingu.zip zip 34438.39 2022-10-26 15:52:00 Proceeding
08dac32f-056d-bc96-0908-d80012704e58.pdf pdf 54.51 2022-11-10 16:24:29 Proceeding
wyjasnienia tresci swz.pdf pdf 380.68 2022-11-10 16:25:09 Proceeding
informacja zmiana.pdf pdf 636.58 2022-11-10 16:25:21 Proceeding
Odpowiedź na pytania Wykonawców.pdf pdf 104.75 2022-11-15 15:31:35 Proceeding
oswiadczenie.pdf pdf 204.3 2022-11-18 09:17:35 Public message
DX-2500N_20221118_122939.pdf pdf 469.82 2022-11-18 15:23:15 Public message
zawiadomienie o wybiorze oferty parking.pdf pdf 740.52 2022-12-08 14:07:00 Public message

Announcements

2022-12-08 14:07 Krzysztof Eliasz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybi [...].pdf

2022-11-18 15:23 Krzysztof Eliasz Protokół z otwarcia ofert

DX-2500N_20221118_12 [...].pdf

2022-11-18 09:17 Krzysztof Eliasz Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

oswiadczenie.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1768