Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00410956/01 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Biecz” (Promesa nr Edycja2/2021/6562/PolskiLad)

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 26-10-2022 13:26:00
Placing offers : 16-11-2022 10:00:00
Offers opening : 16-11-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 256.92 2022-10-26 13:26:00 Proceeding
SWZ - kanalizacja PŁ 6562.pdf pdf 1012.71 2022-10-26 13:26:00 Proceeding
zal. 11 swz -oswiadczenie.docx docx 43.66 2022-10-26 13:26:00 Proceeding
zal. 13 swz -wykaz osob.odt odt 81.82 2022-10-26 13:26:00 Proceeding
zal. 14 swz - zobowiazanie inny podmiot.doc doc 48 2022-10-26 13:26:00 Proceeding
zal-nr-1-9-SWZ.zip zip 163198.3 2022-10-26 13:26:00 Proceeding
zal-nr-10-formularz oferty.doc doc 81.5 2022-10-26 13:26:00 Proceeding
zal-nr-12-wykaz robot.odt odt 77.97 2022-10-26 13:26:00 Proceeding
zał. nr 15 istotne postanowienia umowne.zip zip 3229.55 2022-10-26 13:26:00 Proceeding
wyjasnienie treści SWZ-4.11.2022.pdf pdf 83.56 2022-11-04 11:59:23 Public message
profile.zip zip 3940.61 2022-11-04 11:59:23 Public message
Zmiana treści SWZ 4.11.2022.pdf pdf 87.09 2022-11-04 12:00:43 Public message
profile.zip zip 3940.61 2022-11-04 12:00:43 Public message
ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 41.74 2022-11-04 12:01:36 Public message
inf z otwarcia ofert.pdf pdf 91.26 2022-11-16 12:02:54 Public message
informacja o wyborze ofert - strona internetowa.pdf pdf 772.06 2022-12-27 14:01:23 Public message

Announcements

2022-12-27 14:01 Magdalena Lenard Informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-16 12:02 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert.

inf z otwarcia ofert [...].pdf

2022-11-16 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę:
dla części 1- 1 868 015,01 zł
dla części 2- 274 413,68 zł
dla części 3- 879 206,19 zł
dla części 4- 1 504 293,74 zł
dla części 5- 1 542 271,39 zł

2022-11-04 12:02 Magdalena Lenard UWAGA !!!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.11.2022 r.
2022-11-04 12:01 Magdalena Lenard Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.11.2022 r.

ogloszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-04 12:00 Magdalena Lenard Informacja o zmianie treści SWZ z dnia 04.11.2022 r.

Zmiana treści SWZ 4. [...].pdf

profile.zip

2022-11-04 11:59 Magdalena Lenard Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 04.11.2022 r. wraz z załącznikiem.

wyjasnienie treści S [...].pdf

profile.zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1067