Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZP/TP/56/22 Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego składowiska odpadów Balast zlokalizowanego na Zakładzie Gospodarki Odpadami przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 27-10-2022 14:44:00
Placing offers : 07-11-2022 10:00:00
Offers opening : 07-11-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - monitoring wizyjny 2022-10-27.pdf pdf 901.87 2022-10-27 14:44:00 Proceeding
Załączniki edytowalne do SWZ - monitoring wizyjny 2022-10-27.docx docx 49.42 2022-10-27 14:44:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu - monitoring wizyjny 2022-10-27.pdf pdf 135.69 2022-10-27 14:44:12 Proceeding
Pytania i odpowiedzi nr od 1 do 4 - monitoring wizyjny 2022-11-04.pdf pdf 184.02 2022-11-04 13:00:12 Public message
Pytania i odpowiedzi nr od 1 do 4 - monitoring wizyjny 2022-11-04_scanZ.pdf pdf 81.63 2022-11-04 13:00:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert - monitoring termowizyjny 2022-11-07.pdf pdf 189.19 2022-11-07 14:30:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert - monitoring termowizyjny 2022-11-07_scanZ.pdf pdf 67.35 2022-11-07 14:30:45 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty - monitoring wizyjny 2022-11-17.pdf pdf 151.89 2022-11-17 15:11:15 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty - monitoring wizyjny 2022-11-17_scanZ.pdf pdf 515.35 2022-11-17 15:11:15 Public message

Announcements

2022-11-17 15:11 Tomasz Mikołap Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-11-07 14:30 Tomasz Mikołap Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-07 10:00 Buyer message Środki przeznaczone na realizację zamówienia: 762 600,00 zł brutto
2022-11-04 13:00 Tomasz Mikołap Odpowiedzi na pytania od 1 do 4

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 318