Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 596/2022 Dostawa trocin do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie

Edyta Mikulewicz-Trzcińska
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie
Deadlines:
Published : 26-10-2022 09:35:00
Placing offers : 04-11-2022 10:00:00
Offers opening : 04-11-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
596-2022 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 352.88 2022-10-26 09:35:00 Proceeding
596-2022 SWZ.pdf pdf 406.09 2022-10-26 09:35:00 Proceeding
596-2022 Formularz ofertowy - zał. nr 1.docx docx 43.85 2022-10-26 09:35:00 Proceeding
596-2022 Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 2.doc doc 40 2022-10-26 09:35:00 Proceeding
596-2022 Projekt umowy - zał. nr 3.doc doc 73 2022-10-26 09:35:00 Proceeding
596-2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 293.07 2022-11-07 12:41:04 Public message
596-2022 Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 397.74 2022-11-08 13:49:21 Public message

Announcements

2022-11-08 13:49 Edyta Mikulewicz-Trzcińska Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

596-2022 Zawiadomien [...].pdf

2022-11-07 12:41 Edyta Mikulewicz-Trzcińska Informacja z otwarcia ofert

596-2022 Informacja [...].pdf

2022-11-04 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 243 540,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 417