Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.16.22 Dostawy energii elektrycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Deadlines:
Published : 24-10-2022 12:05:00
Placing offers : 03-11-2022 10:00:00
Offers opening : 03-11-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SZP.251.16.22_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.67 2022-10-24 12:05:00 Proceeding
SZP.251.16.22_SWZ.doc doc 213.5 2022-10-24 12:05:00 Proceeding
SZP.251.16.22_Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 75 2022-10-24 12:05:00 Proceeding
SZP.251.16.22_Załącznik nr 1A do SWZ - Wykaz_PPE.xlsx xlsx 22.94 2022-10-24 12:05:00 Proceeding
SZP.251.16.22_Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 60 2022-10-24 12:05:00 Proceeding
SZP.251.16.22_Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o przynależności .doc doc 47 2022-10-24 12:05:00 Proceeding
SZP.251.16.22_Załącznik nr 4 Do SWZ - Projekt umowy.docx docx 41.24 2022-10-24 12:05:00 Proceeding
SZP.251.16.22_Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie do udostępnienia zas.doc doc 29.5 2022-10-24 12:05:00 Proceeding
SZP.251.16.22_Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 46.5 2022-10-24 12:05:00 Proceeding
251.16.22_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 29.5 2022-11-03 13:04:30 Public message
251.16.22_Wynik publiczny.doc doc 174.5 2022-11-18 08:42:08 Public message
ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 54.99 2022-12-20 10:31:43 Public message

Announcements

2022-12-20 10:31 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 7, gdyż Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy. W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2022-11-18 08:42 Lucyna Gruszkowska Witam serdecznie,
W załączeniu przesyłam wynik postępowania na dostawy energii.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

251.16.22_Wynik publ [...].doc

2022-11-03 13:04 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu informacja z otwarcia ofert.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

251.16.22_Informacja [...].xls

2022-11-03 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę - 1.000.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 589