Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.39.2022 Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie ZUOK "Orli Staw" – część I oraz na terenie SPO znajdującej się w Sieradzu – część II

Deadlines:
Published : 20-10-2022 15:42:00
Placing offers : 04-11-2022 12:00:00
Offers opening : 04-11-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.86 2022-10-20 15:42:00 Proceeding
SWZ.docx docx 94.03 2022-10-20 15:42:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.doc doc 128.5 2022-10-20 15:42:00 Proceeding
Zał. nr 2 a Projektowane postanowienia umowy część I.docx docx 78.85 2022-10-20 15:42:00 Proceeding
Zał. nr 2b Projektowane postanowienia umowy część II.doc doc 206 2022-10-20 15:42:00 Proceeding
Zał. nr 3 Wzór formularza oferty.DOC DOC 80 2022-10-20 15:42:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Wzór Oświadczeń składanych na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 32.92 2022-10-20 15:42:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Wzór Oświadczenia składanego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.docx docx 24.13 2022-10-20 15:42:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Wzór Oświadczenia o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia.DOC DOC 69 2022-10-20 15:42:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ - Klauzula informacyjna.docx docx 24.51 2022-10-20 15:42:00 Proceeding
Pytania_wyjaśnienia.pdf pdf 431.6 2022-10-26 14:54:01 Public message
Informacja o kwocie - ochrona.pdf pdf 434.7 2022-11-04 12:08:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 741.24 2022-11-04 14:01:10 Public message
Informacja o wyborze cz. I.pdf pdf 878.96 2022-11-30 15:27:35 Public message
Informacja o wyborze cz. II.pdf pdf 878.16 2022-11-30 15:27:35 Public message
ogl. o wyniku ochrona cz. I i cz. II.pdf pdf 91.73 2022-12-30 08:58:51 Public message

Announcements

2022-12-30 08:58 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogl. o wyniku ochron [...].pdf

2022-11-30 15:27 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informacje o wyborze ofert najkorzystniejszych w ramach części I oraz części II.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-04 14:01 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-04 12:08 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-10-26 14:54 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania oraz wyjaśnienia treści SWZ.

Pytania_wyjaśnienia. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 755