Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/GAZ/32/2022 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 32/2022 Voltra

Deadlines:
Published : 19-10-2022 09:45:00
Placing offers : 18-11-2022 11:00:00
Offers opening : 18-11-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Przedmiotem postępowania przetargowego jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego, polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jego dystrybucji, do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego tj.

1)     Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki;

2)     Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło;

3)     Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach S.P.Z.O.Z., ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice;

4)     Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ.


W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (DUUE).pdf pdf 178.18 2022-10-19 09:45:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:GAZ:32:2022.pdf pdf 439.86 2022-10-19 09:45:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 2520.94 2022-10-19 09:45:00 Proceeding
Odpowiedzi_do_SWZ_32_GZ_GAZ .pdf pdf 112.06 2022-11-14 12:29:00 Public message
Załączniki do SWZ - aktualizacja 14.11.22.zip zip 61.22 2022-11-14 12:34:26 Public message
Informacja_o_kwocie_32_GZ_GAZ.pdf pdf 153.86 2022-11-18 11:10:49 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert_32_GZ_GAZ.pdf pdf 120.76 2022-11-18 11:50:56 Public message
32:2022_ZAWIADOMIENIE _O_WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_PGNIG.pdf pdf 106.5 2022-12-06 14:35:37 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DUUE.pdf pdf 148.25 2023-01-30 13:10:24 Public message

Announcements

2023-01-30 13:10 Roman Bartyzel Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DUUE

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-12-06 14:35 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

32:2022_ZAWIADOMIENI [...].pdf

2022-11-18 11:50 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego, polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jego dystrybucji instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiających, przekazuje poniżej informacje, które zostały odczytane (odszyfrowane) na otwarciu ofert w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 11:30.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-11-18 11:10 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja_o_kwocie_ [...].pdf

2022-11-14 12:34 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających na podstawie udzielonych odpowiedzi na pytania do SWZ oraz wnioskowanych modyfikacji, dokonuje sprostowania dokumentacji SWZ (brak zmian istotnych). UWAGA – TERMIN SKŁADANIA OFERT POZOSTAJE BEZ ZMIAN

Załączniki do SWZ - [...].zip

2022-11-14 12:29 Roman Bartyzel Voltra Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi na nie przez Zamawiającego wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienia podczas sporządzania oferty.

Odpowiedzi_do_SWZ_32 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 619