Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MN.271.5.2022, Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Justyna Kowalska
Gmina Miasta Gdyni
Deadlines:
Published : 25-10-2022 10:31:00
Placing offers : 24-11-2022 10:00:00
Offers opening : 24-11-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
06_Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 55.5 2022-10-25 10:31:00 Proceeding
07_Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 47 2022-10-25 10:31:00 Proceeding
08_Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 62 2022-10-25 10:31:00 Proceeding
09_Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 43.5 2022-10-25 10:31:00 Proceeding
10_Zal_6_1_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 41 2022-10-25 10:31:00 Proceeding
01_ogloszenie_2022-OJS206-587027-pl.pdf pdf 232.9 2022-10-25 10:31:00 Proceeding
02_SWZ_Grupa_Zakupowa.pdf pdf 516.69 2022-10-25 10:31:00 Proceeding
03_Zal_1_Wykaz_PPG.xls xls 484.5 2022-10-25 10:31:00 Proceeding
04_Zal_2_2a_Formularz_oferty.doc doc 149.5 2022-10-25 10:31:00 Proceeding
05_Zal_3_JEDZ.doc doc 226.5 2022-10-25 10:31:00 Proceeding
13_Zal_8_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 47.5 2022-10-25 10:31:00 Proceeding
14_Zal_9_Umowa.pdf pdf 334.5 2022-10-25 10:31:00 Proceeding
11_Zal_6_2_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 41 2022-10-25 10:31:00 Proceeding
12_Zal_7_Oswiadczenie_umowa_OSD.doc doc 35.5 2022-10-25 10:31:00 Proceeding
01_Chmielno_Gmina.zip zip 2211.27 2022-11-10 12:47:38 Public message
02_Gdansk Miasto.pdf pdf 3828.65 2022-11-10 12:47:38 Public message
03_Gdansk WiMBP.pdf pdf 1866.47 2022-11-10 12:47:38 Public message
04_Gdanski_Archipelag_Kultury.pdf pdf 1782.69 2022-11-10 12:47:38 Public message
05_Gdynia_Akademia_Marynarki_Wojennej.pdf pdf 265.98 2022-11-10 12:47:38 Public message
06_Gdynia_Miasto.zip zip 18002.85 2022-11-10 12:47:38 Public message
07_Kartuzy Powiat.zip zip 13468.85 2022-11-10 12:47:38 Public message
08_Kobylnica_Gmina_CUW.zip zip 698.98 2022-11-10 12:47:38 Public message
09_Kosakowo_Gmina.pdf pdf 2429.7 2022-11-10 12:47:38 Public message
10_Nowy_Dwor_Gdanski.pdf pdf 623.04 2022-11-10 12:47:38 Public message
11_Nowy_Staw_Gmina.pdf pdf 492.36 2022-11-10 12:47:38 Public message
12_Pruszcz_Gd_Gmina.zip zip 3193.15 2022-11-10 12:47:38 Public message
13_Pruszcz_Gd_Miasto.pdf pdf 1879.02 2022-11-10 12:47:39 Public message
14_Reda_Miasto.pdf pdf 1187.55 2022-11-10 12:47:39 Public message
15_Rumia_Miasto.zip zip 3976.1 2022-11-10 12:47:39 Public message
16_Sierakowice_Gmina.pdf pdf 951.3 2022-11-10 12:47:39 Public message
17_Slupsk_Gmina.zip zip 4329.36 2022-11-10 12:47:39 Public message
18_Sopot_IOPAN.pdf pdf 1046.54 2022-11-10 12:47:39 Public message
19_Sopot_Miasto.zip zip 62530.64 2022-11-10 12:47:39 Public message
20_Subkowy_Gmina.pdf pdf 1746.71 2022-11-10 12:47:39 Public message
21_Szemud_Gmina.zip zip 984.45 2022-11-10 12:47:39 Public message
22_Tczew_Gmina.pdf pdf 738.45 2022-11-10 12:47:39 Public message
23_Tczew_Powiat.pdf pdf 12934.8 2022-11-10 12:47:39 Public message
24_Wejherowo_Gmina.zip zip 1132.62 2022-11-10 12:47:39 Public message
25_Zukowo_Gmina.pdf pdf 5146.51 2022-11-10 12:47:39 Public message
Pytania i odpowiedzi_01.pdf pdf 256.67 2022-11-10 13:50:17 Public message
Zawiadomienie_Zmiana_SWZ_10_11_2022.pdf pdf 246.59 2022-11-10 13:53:08 Public message
03_Zal_1_Wykaz_PPG_ZMIANA.xls xls 485.5 2022-11-10 13:53:08 Public message
04_Zal_2_2a_Formularz_oferty_ZMIANA.doc doc 170 2022-11-10 13:53:08 Public message
Zal_9_Umowa_ZMIANA.pdf pdf 335.87 2022-11-10 13:53:08 Public message
odpowiedzi_02.docx docx 21.37 2022-11-17 10:54:05 Public message
Zal_9_Umowa_ZMIANA_02.docx docx 57.51 2022-11-17 10:54:05 Public message
Pytania i odpowiedzi_03.pdf pdf 100.8 2022-11-18 12:15:16 Public message
Zawiadomienie_Zmiana_SWZ_18_11_2022.pdf pdf 106.44 2022-11-18 12:17:06 Public message
03_Zal_1_Wykaz_PPG_ZMIANA_02.xls xls 483 2022-11-18 12:17:06 Public message
04_Zal_2_2a_Formularz_oferty_ZMIANA_02.doc doc 169.5 2022-11-18 12:17:06 Public message
Zawiadomienie_Zmiana_SWZ_21_11_2022.pdf pdf 190.49 2022-11-21 12:41:52 Public message
Sprostowanie_do _ogloszenia_2022-OJS226-649601-pl.pdf pdf 154.31 2022-11-23 09:14:55 Public message
INFORMACJA_OTWARCIE_OFERT.pdf pdf 427.2 2022-11-24 13:01:21 Public message
INFORMACJA_O_WYBORZE_OFERTY.pdf pdf 86.22 2022-12-05 12:38:23 Public message
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_2023-OJS028-080466-pl.pdf pdf 201.75 2023-02-08 09:51:08 Public message

Announcements

2023-02-08 09:51 Justyna Kowalska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2022-12-05 12:38 Justyna Kowalska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA_O_WYBORZE [...].pdf

2022-11-24 13:01 Justyna Kowalska Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA_OTWARCIE_ [...].pdf

2022-11-24 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia gross 37 419 188,17 zł
2022-11-23 09:14 Justyna Kowalska Sprostowanie

Sprostowanie_do _ogl [...].pdf

2022-11-21 12:41 Justyna Kowalska Zawiadomienie o zmianie treści SWZ

Zawiadomienie_Zmiana [...].pdf

2022-11-18 12:17 Justyna Kowalska Zawiadomienie o zmianie treści Załączników do SWZ

Zawiadomienie_Zmiana [...].pdf

03_Zal_1_Wykaz_PPG_Z [...].xls

04_Zal_2_2a_Formular [...].doc

2022-11-18 12:15 Justyna Kowalska Pytania i odpowiedzi 18.11.2022

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-11-17 10:54 Justyna Kowalska Pytania i odpowiedzi 17.11.2022

odpowiedzi_02.docx

Zal_9_Umowa_ZMIANA_0 [...].docx

2022-11-10 13:53 Justyna Kowalska Zmiana treści SWZ i Załączników

Zawiadomienie_Zmiana [...].pdf

03_Zal_1_Wykaz_PPG_Z [...].xls

04_Zal_2_2a_Formular [...].doc

Zal_9_Umowa_ZMIANA.p [...].pdf

2022-11-10 13:50 Justyna Kowalska Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-11-10 12:47 Justyna Kowalska Zamawiający zamieszcza oświadczenia dotyczące ochrony taryfowej

01_Chmielno_Gmina.zi [...].zip

02_Gdansk Miasto.pdf

03_Gdansk WiMBP.pdf

04_Gdanski_Archipela [...].pdf

05_Gdynia_Akademia_M [...].pdf

06_Gdynia_Miasto.zip

07_Kartuzy Powiat.zi [...].zip

08_Kobylnica_Gmina_C [...].zip

09_Kosakowo_Gmina.pd [...].pdf

10_Nowy_Dwor_Gdanski [...].pdf

11_Nowy_Staw_Gmina.p [...].pdf

12_Pruszcz_Gd_Gmina. [...].zip

13_Pruszcz_Gd_Miasto [...].pdf

14_Reda_Miasto.pdf

15_Rumia_Miasto.zip

16_Sierakowice_Gmina [...].pdf

17_Slupsk_Gmina.zip

18_Sopot_IOPAN.pdf

19_Sopot_Miasto.zip

20_Subkowy_Gmina.pdf

21_Szemud_Gmina.zip

22_Tczew_Gmina.pdf

23_Tczew_Powiat.pdf

24_Wejherowo_Gmina.z [...].zip

25_Zukowo_Gmina.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1105