Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00398534/01 „Wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80”.

Deadlines:
Published : 18-10-2022 20:43:00
Placing offers : 03-11-2022 09:00:00
Offers opening : 03-11-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.zip zip 302.23 2022-10-18 20:43:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.05 2022-10-18 20:43:00 Proceeding
PR - Remont nawierzchni drogi wewnętrznej - Z.O.O. SIANÓW.pdf pdf 519.48 2022-10-18 20:43:00 Proceeding
Projekt - Remont nawierzchni drogi wewnętrznej - Z.O.O. SIANÓW.pdf pdf 1609.1 2022-10-18 20:43:00 Proceeding
Projekt Zagospodarowania Terenu rysunek nr 1.pdf pdf 759.85 2022-10-18 20:43:00 Proceeding
PZS-03-1 wymagania dla dostawców wyd. 2.pdf pdf 157.63 2022-10-18 20:43:00 Proceeding
Rysunek nr 2.pdf pdf 37.33 2022-10-18 20:43:00 Proceeding
Rysunek nr 3.dwg.pdf pdf 217.94 2022-10-18 20:43:00 Proceeding
Specyfikacja Techniczna.pdf pdf 1578.88 2022-10-18 20:43:00 Proceeding
informacja o złożonych ofertach...docx docx 41.73 2022-11-03 11:17:30 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 134.64 2022-11-21 13:48:45 Public message

Announcements

2022-11-21 13:48 Anna Pieńkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2022-11-03 11:17 Anna Pieńkowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT wymagane z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

informacja o złożony [...].docx

2022-11-03 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi net 509.141,04 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 620