Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.2022 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do placówek kultury i boiska sportowego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck w podziale na VI części.

Mariola Parchem
Urząd Gminy Puck Department: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
Deadlines:
Published : 18-10-2022 11:07:00
Placing offers : 02-11-2022 11:00:00
Offers opening : 02-11-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.22 2022-10-18 11:07:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 875.34 2022-10-18 11:07:00 Proceeding
Zał. Nr 6 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 461.34 2022-10-18 11:07:00 Proceeding
Zał. Nr 7 do SWZ projekt postanowień umowy.pdf pdf 476.88 2022-10-18 11:07:00 Proceeding
Załączniki wersja edytowalna.zip zip 200.27 2022-10-18 11:07:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.23 2022-10-25 10:05:53 Public message
Zmiana treści SWZ i ogłoszenia.pdf pdf 366.95 2022-10-25 10:05:53 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ, zmiana treści SWZ i ogłoszenia..pdf pdf 2192.53 2022-10-25 14:52:33 Public message
Oświadczenia dot. ochrony taryfowej.pdf pdf 7566.53 2022-10-25 14:52:33 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2.pdf pdf 38.24 2022-10-25 14:52:33 Public message
Wyjaśnienia Nr 2, zmiana treści SWZ i ogłoszenia Nr 3.pdf pdf 735.37 2022-10-26 12:55:04 Public message
Nowy obowiązujący zał. Nr 1 do SWZ formularz oferty.doc doc 256 2022-10-26 12:55:04 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 3.pdf pdf 38.23 2022-10-26 12:55:04 Public message
unieważnienie postępowania.pdf pdf 281.54 2022-11-03 09:04:01 Public message

Announcements

2022-11-03 09:04 Mariola Parchem Unieważnienie postępowania.

unieważnienie postęp [...].pdf

2022-11-02 10:32 Mariola Parchem Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotu zamówienia kwotę 200.000,00 zł. brutto.
Część I - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie – 63.000 zł. brutto
Część II - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do Wiejskiego Domu Kultury w Strzelnie – 58.000 zł. brutto
Część III - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do Stadionu Boisko. K.S.Kaszubia w Starzynie – 6.000 zł. gross
Część IV - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do Wiejskiego Klubu Kultury w Mechowie – 37.000 zł. brutto
Część V - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do Wiejskiego Klubu Kultury w Domatówku – 18.000 zł. brutto
Część VI - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do Wiejskiego Klubu Kultury w Połchowie - 18.000 zł. brutto
2022-10-26 12:55 Mariola Parchem Wyjaśnienia treści SWZ Nr 2, zmiana treści SWZ i ogłoszenia Nr 3.
Uwaga! Nowy obowiązujący zał. Nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.

Wyjaśnienia Nr 2, zm [...].pdf

Nowy obowiązujący za [...].doc

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-10-25 14:52 Mariola Parchem Wyjaśnienia treści SWZ nr 1, zmiana treści SWZ i ogłoszenia Nr 2.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Oświadczenia dot. oc [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-10-25 10:05 Mariola Parchem Zmiana treści SWZ i ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ i [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 422