Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 16/P/22 Wykonywanie usług poligraficznych dla sieć badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa

Deadlines:
Published : 17-10-2022 14:44:00
Placing offers : 28-10-2022 10:00:00
Offers opening : 28-10-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu 2022_BZP 00396054_01.pdf pdf 113.06 2022-10-17 14:44:00 Proceeding
SWZ.zip zip 21497.25 2022-10-17 14:44:00 Proceeding
Wyjasnienia.pdf pdf 444.78 2022-10-25 14:39:50 Public message
Sprostowanie.pdf pdf 481.41 2022-10-26 12:56:44 Public message
16P22 Informacja o kwotach przeznaczonych.pdf pdf 481.46 2022-10-28 10:03:21 Public message
16P22 Informacja z otwarcia ofert.doc doc 66.5 2022-10-28 13:54:09 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty pakiet 1.pdf pdf 2842.89 2022-11-16 14:23:24 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty pakiet 2 i 3.pdf pdf 5977.42 2022-11-23 16:04:38 Public message

Announcements

2022-11-23 16:04 Tomasz Smykala W załączeniu przekazuję zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w pakietach 2 oraz 3

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-11-16 14:23 Tomasz Smykala W załączeniu przekazuję zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 1.
Rozstrzygnięcie postępowania w pozostałych pakietach nastąpi w późniejszym terminie.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-10-28 13:54 Tomasz Smykala W załączeniu informacja o ofertach złożonych w postępowaniu.

16P22 Informacja z o [...].doc

2022-10-28 10:03 Tomasz Smykala W załączeniu informacja o kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

16P22 Informacja o k [...].pdf

2022-10-26 12:56 Tomasz Smykala W załączeniu przekazuję sprostowanie treści SWZ - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet 2.

Sprostowanie.pdf

2022-10-25 14:39 Tomasz Smykala W załączeniu wyjaśnienia do postępowania.

Wyjasnienia.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 352