Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZDH/13/2022 Dostawy materiałów ołowionośnych o zawartości Pb min. 50%

Marta Malarczyk
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Legnica
Deadlines:
Published : 17-10-2022 10:40:00
Placing offers : 23-11-2022 09:50:00
Offers opening : 23-11-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS200-568185-pl-ts ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.74 2022-10-17 10:40:00 Proceeding
SWZ + załączniki.pdf pdf 1335.26 2022-10-17 10:40:00 Proceeding
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc doc 183.5 2022-10-17 10:40:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.pdf pdf 100.2 2022-11-03 11:46:41 Public message
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy .pdf pdf 123.92 2022-11-15 14:12:32 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia.pdf pdf 92.41 2022-11-23 10:02:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 84.51 2022-11-23 11:53:01 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 98.37 2022-12-19 08:38:33 Public message
2023-OJS010-020796-pl-ts ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 121.25 2023-01-13 09:15:33 Public message

Announcements

2023-01-13 09:15 Marta Malarczyk Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2023-OJS010-020796-p [...].pdf

2022-12-19 08:38 Marta Malarczyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-23 11:53 Marta Malarczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-23 10:02 Marta Malarczyk Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-11-15 14:12 Marta Malarczyk Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2022-11-03 11:46 Marta Malarczyk Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 599