Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/78/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 78/2022

Deadlines:
Published : 17-10-2022 09:24:00
Placing offers : 17-11-2022 11:00:00
Offers opening : 17-11-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

1)      Gmina Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin;

2)      Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin;

3)      Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Tetmajera 3A, 05-080 Izabelin;

4)      Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki”, Truskaw, ul. Mokre Łąki 8, 05-080 Izabelin;

5)      Gmina Lubycza Królewska, ul. Kolejowa 1, 22-680 Lubycza Królewska;

6)      Gmina Dobrzany, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany;

7)      Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin;

8)      Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie, ul. Grahama Bella 3a, 57-100 Strzelin;

9)      Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie, ul. Mickiewicza 20, 57- 100 Strzelin;

10)   Strzeliński Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 2, 57-100 Strzelin;

11)   Gmina Trzebiatów, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów;

12)   Trzebiatowski Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów;

13)   Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 16, 22- 680 Lubycza Królewska;

14)   Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łukowie, ul. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków;

15)   Gmina Kaźmierz, ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz;

16)   Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34- 400 Nowy Targ;

17)   Gmina Kołaczkowo, Pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo;

18)   Gminny Ośrodek Kultury, Pl. Wł. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo;


W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (DUUE).pdf pdf 239.56 2022-10-17 09:24:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:78:2022.pdf pdf 538.98 2022-10-17 09:24:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:78:2022.zip zip 549.79 2022-10-17 09:24:00 Proceeding
Informacja_o_kwocie_78_GZ_EE.pdf pdf 124.7 2022-11-17 11:09:08 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert_GZ_78_EE.pdf pdf 127.92 2022-11-17 12:25:15 Public message
Informacja_o_uniewaznieniu_postępowania_GZ_EE_78.pdf pdf 163.59 2022-11-17 12:44:20 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 78:2022 Voltra.pdf pdf 189.28 2023-01-03 15:32:52 Public message

Announcements

2023-01-03 15:32 Roman Bartyzel Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-11-17 12:44 Roman Bartyzel Informacja o unieważnieniu postępowania - Grupa Zakupowa nr 78/2022 Voltra

Informacja_o_uniewaz [...].pdf

2022-11-17 12:25 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-11-17 11:09 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja_o_kwocie_ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 947