Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00392509/01 ZAKUP DŹWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI SPEŁNIAJĄCE ZALECENIA PPOŻ

Deadlines:
Published : 14-10-2022 10:19:00
Placing offers : 25-10-2022 11:00:00
Offers opening : 25-10-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu winda.pdf pdf 123.39 2022-10-14 10:19:00 Proceeding
SWZ Winda.pdf pdf 569.56 2022-10-14 10:19:00 Proceeding
zalacznik 9 wzór umowy.pdf pdf 268.67 2022-10-14 10:19:00 Proceeding
zalacznik 10 klauzula informacyjna rodo.pdf pdf 140.24 2022-10-14 10:19:00 Proceeding
załącznik 11 opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 67.39 2022-10-14 10:19:00 Proceeding
załączniki_1-8.doc doc 117.5 2022-10-14 10:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu.pdf pdf 34.91 2022-10-21 12:42:36 Public message
odpowiedzi winda.pdf pdf 1073.55 2022-10-21 12:44:36 Public message
Odpowiedzi_na_pytania_do_SWZ.pdf pdf 240.72 2022-10-21 12:44:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 173 2022-10-25 12:22:58 Public message
Informacja o wyborze oferty (platforma).pdf pdf 148.67 2022-10-26 16:06:03 Public message

Announcements

2022-10-26 16:06 Katarzyna Tomala Informacja o wyborze oferty w postępowaniu

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-25 12:22 Katarzyna Tomala Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-25 11:01 Katarzyna Bernat Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 190 000,00 zł gross
2022-10-21 12:44 Katarzyna Bernat Odpowiedzi na pytania złożone przez Wykonawców

odpowiedzi winda.pdf

Odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

2022-10-21 12:42 Katarzyna Bernat Zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 330