Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/77/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 77/2022 Voltra

Deadlines:
Published : 14-10-2022 09:12:00
Placing offers : 15-11-2022 11:00:00
Offers opening : 15-11-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

1)     Miasto i Gmina Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica;

2)     Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnicy, ul. Główna 6, 34-460 Szczawnica;

3)     Gmina Wieliszew, ul. Baczyńskiego 1, 05-135 Wieliszew;

4)     Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Wieliszew", ul. Modlińska 23A, 05-135 Wieliszew;

5)     Ośrodek Kultury w Wieliszewie, ul. Moniuszki 2, 05-119 Łajski;

6)     Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A., ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda;

7)     Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna.


W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:77:2022.pdf pdf 538.38 2022-10-14 09:12:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:77:2022.zip zip 513.13 2022-10-14 09:12:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (DUUE).pdf pdf 209.67 2022-10-14 09:12:00 Proceeding
Informacja_o_kwocie_77_GZ_EE.pdf pdf 126.16 2022-11-15 11:08:19 Public message
VO_VO_Informacja-z-otwarcia-ofert_GZ_77.pdf pdf 121.21 2022-11-15 11:59:38 Public message
Informacja_o_uniewaznieniu_postępowania_GZ_EE_77_EE.pdf pdf 163.22 2022-11-17 12:40:39 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 77:2022 Voltra.pdf pdf 159.66 2023-01-03 15:31:35 Public message

Announcements

2023-01-03 15:31 Roman Bartyzel Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-11-17 12:40 Roman Bartyzel Informacja o unieważnieniu postępowania - Grupa Zakupowa nr 77/2022 Voltra

Informacja_o_uniewaz [...].pdf

2022-11-15 11:59 Roman Bartyzel Voltra Energy Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej informacje, które zostały odczytane (odszyfrowane) na otwarciu ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej w dniu 15 listopada 2022 r. o godz. 11.30

VO_VO_Informacja-z-o [...].pdf

2022-11-15 11:08 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja_o_kwocie_ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 819