Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 197-559584 Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy Biecz w 2023 roku.

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 12-10-2022 13:20:00
Placing offers : 14-11-2022 10:00:00
Offers opening : 14-11-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS197-559584-pl.pdf pdf 131.19 2022-10-12 13:20:00 Proceeding
SWZ odpady komunalne2023.pdf pdf 203.69 2022-10-12 13:20:00 Proceeding
zal.nr 1OPZ.zip zip 2155.44 2022-10-12 13:20:00 Proceeding
zal-nr -2-9 SWZ.zip zip 558.77 2022-10-12 13:20:00 Proceeding
inf z otwarcia.pdf pdf 74.58 2022-11-14 13:12:08 Public message
wybór oferty.pdf pdf 68.66 2022-12-09 11:50:58 Public message

Announcements

2022-12-09 11:50 Magdalena Lenard Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybór oferty.pdf

2022-11-14 13:12 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert.

inf z otwarcia.pdf

2022-11-14 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 3 600 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 687