Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.24.2.8.2022 Sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb Ośrodka Badawczego Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie

Deadlines:
Published : 12-10-2022 10:54:00
Placing offers : 24-11-2022 11:00:00
Offers opening : 24-11-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OgloszenieBZP.pdf pdf 145.67 2022-10-12 10:54:00 Proceeding
SWZ-podpis.pdf pdf 1123.78 2022-10-12 10:54:00 Proceeding
SWZ-edytowalna.doc doc 413 2022-10-12 10:54:00 Proceeding
2022_BZP 00399598_01 (zmiana ogłoszenia 19.10).pdf pdf 36.89 2022-10-19 13:06:59 Proceeding
ZmianaBZP 7.11.pdf pdf 36.97 2022-11-07 19:13:59 Proceeding
Pismo nr1, zmiana terminu.pdf pdf 610.77 2022-10-19 12:05:50 Public message
Pismo nr 2 zmiana terminu.pdf pdf 609.96 2022-11-07 19:14:58 Public message
Pismo nr 3 zmiana swz - podpisane.pdf pdf 616.41 2022-11-16 14:58:16 Public message
2022_BZP 00442486_01.pdf pdf 36.88 2022-11-16 14:58:16 Public message
Pismo nr4 komunikat.pdf pdf 550.61 2022-11-24 10:22:33 Public message
Pismo nr5 unieważnienie.pdf pdf 616.66 2022-11-25 10:45:29 Public message

Announcements

2022-11-25 10:45 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN zs. w Warszawie, działając w oparciu o art. 260 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.

Pismo nr5 unieważnie [...].pdf

2022-11-24 10:22 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, działając w oparciu o art. 222 ust. 4 podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pismo nr4 komunikat. [...].pdf

2022-11-16 14:58 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmian treści specyfikacji warunków zamówienia (w tym terminów składania i otwarcia ofert)

Pismo nr 3 zmiana sw [...].pdf

2022_BZP 00442486_01 [...].pdf

2022-11-07 19:14 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmian treści specyfikacji
warunków zamówienia (w tym terminów składania i otwarcia ofert)

Pismo nr 2 zmiana te [...].pdf

2022-10-19 12:05 Adam Jaracz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmian treści specyfikacji
warunków zamówienia (w tym terminów składania i otwarcia ofert).

Pismo nr1, zmiana te [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 752