Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 055/2022 Wykonanie dekoracji świątecznej na terenie Miasta Bydgoszczy w 2022 roku i demontaż dekoracji świątecznej w 2023 roku

Deadlines:
Published : 12-10-2022 09:47:00
Placing offers : 20-10-2022 10:00:00
Offers opening : 20-10-2022 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

UWAGA!

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2022BZP 0038805301 z dnia 2022-10-12.pdf pdf 135.47 2022-10-12 09:47:00 Proceeding
055_2022 SWZ z załącznikami.7z 7z 1589.11 2022-10-12 09:47:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2022BZP 0038842601 z dnia 2022-10-12.pdf pdf 40.16 2022-10-12 11:17:50 Public message
055_2022 Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.10.2022.pdf pdf 284.34 2022-10-20 12:02:45 Public message
055_2022 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.10.2022.pdf pdf 341.86 2022-10-26 08:03:41 Public message

Announcements

2022-10-26 08:03 Małgorzata Czajkowska Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w załączonym pliku informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części I i Części II.

055_2022 - Informacj [...].pdf

2022-10-20 12:02 Małgorzata Czajkowska Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

055_2022 Informacja [...].pdf

2022-10-20 10:04 Małgorzata Czajkowska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie kwotę brutto: 437 234,27 PLN, z podziałem na poszczególne części:
- na część I – kwotę brutto: 341 027,36 PLN
- na część II – kwotę brutto: 96 206,91 PLN
2022-10-12 11:17 Małgorzata Czajkowska Zamawiający w załączonym pliku zamieszcza uzupełnienie ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 469