Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZDC/04/2022 Dostawy kwasu solnego.

Monika Kaczmara
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Gliwice
Deadlines:
Published : 10-10-2022 15:02:00
Placing offers : 24-10-2022 09:50:00
Offers opening : 24-10-2022 09:55:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08daaab4-6679-39c5-b9db-f50011ab0472_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 70.7 2022-10-10 15:02:00 Proceeding
SWZ + Załączniki_Dostawy kwasu solnego.pdf pdf 810.34 2022-10-10 15:02:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 71.69 2022-10-14 13:52:38 Public message
Pytania i odpowiedzi I.pdf pdf 71.49 2022-10-17 12:37:03 Public message
Pytania i odpowiedzi II.pdf pdf 74.58 2022-10-19 13:18:47 Public message
08dab1c2-efed-16a9-68dd-c0000fd7a4fa (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia).pdf pdf 37.56 2022-10-19 13:28:50 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 80.43 2022-10-24 09:56:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 75.28 2022-10-24 11:59:07 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 83.99 2022-11-08 07:54:09 Public message
08dac156-61cb-10ac-a3b8-940012144988_ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 48.28 2022-11-08 08:03:38 Public message

Announcements

2022-11-08 08:03 Monika Kaczmara Ogłoszenie o wyniku postępowania.

08dac156-61cb-10ac-a [...].pdf

2022-11-08 07:54 Monika Kaczmara Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710) w załączeniu przekazuje Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-10-24 11:59 Monika Kaczmara Informacja z otwarcia fert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-24 09:56 Monika Kaczmara Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-10-19 13:28 Monika Kaczmara Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

08dab1c2-efed-16a9-6 [...].pdf

2022-10-19 13:18 Monika Kaczmara Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022, poz. 1710) w załączeniu przekazuje odpowiedź na pytanie.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-10-17 12:37 Monika Kaczmara Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022, poz. 1710) w załączeniu przekazuje odpowiedź na pytanie.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-10-14 13:52 Monika Kaczmara Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022, poz. 1710) w załączeniu przekazuje odpowiedź na pytanie zadane w niniejszym postępowaniu.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 359