Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa energii elektrycznej / 2022

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 10-10-2022 09:52:00
Placing offers : 14-11-2022 12:00:00
Offers opening : 14-11-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.pdf pdf 81.81 2022-10-10 09:52:00 Proceeding
espd-request.xml xml 246.55 2022-10-10 09:52:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2022-10-10 09:52:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 218.99 2022-10-10 09:52:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 341.61 2022-10-10 09:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Projekt umowy z załącznikami.7z 7z 1149.84 2022-10-10 09:52:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ oraz umowy - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 19 2022-10-10 09:52:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.74 2022-10-10 09:52:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.66 2022-10-10 09:52:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 38 2022-10-10 09:52:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 26.21 2022-10-10 09:52:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.15 2022-10-10 09:52:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.56 2022-10-10 09:52:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ-Wykaz dostaw.docx docx 21.27 2022-10-10 09:52:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.docx docx 17.86 2022-10-10 09:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Projekt umowy z załącznikami - modyfikacja.7z 7z 1152.03 2022-10-10 11:53:55 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 46.14 2022-11-14 12:39:04 Public message
Informacja o unieważnieniu postepowania.pdf pdf 25.62 2022-11-21 08:55:42 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 185.29 2022-11-21 08:56:39 Public message

Announcements

2022-11-21 08:56 Gabriela Watała Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-11-21 08:55 Gabriela Watała Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-11-14 12:39 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-14 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 8 795 600,00 zł net / 10 818 588,00 zł brutto, z wyszczególnieniem na poszczególne zadania:
- zadanie nr 1: 33 000,00 zł net / 40 590,00 zł brutto;
- zadanie nr 2: 3 102 000,00 zł net / 3 815 460,00 zł brutto;
- zadanie nr 3: 1 540 000,00 zł net / 1 894 200,00 zł brutto;
- zadanie nr 4: 44 000,00 zł net / 54 120,00 zł brutto;
- zadanie nr 5: 88 000,00 zł net / 108 240,00 zł brutto;
- zadanie nr 6: 1 507 000,00 zł net / 1 853 610,00 zł brutto;
- zadanie nr 7: 61 600,00 zł net / 75 768,00 zł brutto;
- zadanie nr 8: 2 420 000,00 zł net / 2 976 600,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 736