Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/GAZ/31/2022 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 31/2022 Voltra

Deadlines:
Published : 07-10-2022 09:44:00
Placing offers : 16-11-2022 11:00:00
Offers opening : 16-11-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Przedmiotem postępowania przetargowego jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego, polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jego dystrybucji, do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego tj.

1)      Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin;

2)      Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie, ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin;

3)      Strzeliński Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 2, 57-100 Strzelin;

4)      Gmina Izabelin, Izabelin C, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin;

5)      Centrum Kultury Izabelin, Izabelin C, ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin;

6)      Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Izabelin C, ul. Tetmajera 3A, 05-080 Izabelin;

7)      Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka z o.o., Truskaw, ul. Mokre Łąki 8, 05-080 Izabelin;

8)      Gmina Wieliszew, ul. Baczyńskiego 1, 05-135 Wieliszew;

9)      Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wieliszew” Sp. z o.o., Al. Solidarności 70, 05-135 Wieliszew;

10)   Ośrodek Kultury w Wieliszewie, ul. Baczyńskiego 1, 05-135 Wieliszew;

11)   Gmina Policzna, ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna;

12)   Powiat Wielicki, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka;

13)   Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o. w Wieliczce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka.


W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (DUUE).pdf pdf 214.86 2022-10-07 09:44:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:GAZ:31:2022.pdf pdf 441.92 2022-10-07 09:44:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 2570.54 2022-10-07 09:44:00 Proceeding
Odpowiedzi_do_SWZ_31_GZ_GAZ_2022.pdf pdf 108.25 2022-11-07 08:15:56 Public message
Załączniki do SWZ - aktualizacja 7.11.22.zip zip 98.42 2022-11-07 08:45:13 Public message
Ogłoszenie zmiany terminu skladania ofert opublikowane w DUUE.pdf pdf 139.23 2022-11-14 10:50:09 Public message
Informacja_o_kwocie_31_GZ_GAZ.pdf pdf 99.4 2022-11-16 11:08:40 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert_31_GZ_GAZ.pdf pdf 121.75 2022-11-16 11:42:47 Public message
31:2022_ZAWIADOMIENIE _O_WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_PGNIG.pdf pdf 106.49 2022-12-06 14:28:40 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DUUE.pdf pdf 182.81 2023-01-30 13:09:01 Public message

Announcements

2023-01-30 13:09 Roman Bartyzel Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DUUE

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-12-06 14:28 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

31:2022_ZAWIADOMIENI [...].pdf

2022-11-16 11:42 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego, polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jego dystrybucji instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiających, przekazuje poniżej informacje, które zostały odczytane (odszyfrowane) na otwarciu ofert w dniu 16 listopada 2022 r. o godz. 11:30.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-11-16 11:08 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja_o_kwocie_ [...].pdf

2022-11-14 10:50 Roman Bartyzel Ogłoszenie zmiany terminu skladania ofert opublikowane w DUUE.

Ogłoszenie zmiany te [...].pdf

2022-11-07 08:45 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających na podstawie udzielonych odpowiedzi na pytania do SWZ oraz wnioskowanych modyfikacji, dokonuje sprostowania dokumentacji SWZ.
UWAGA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Pełnomocnik Zamawiających na podstawie modyfikacji dokumentacji SWZ, dokona zmiany terminu wskazanego do złożenia oferty w w/w postępowaniu. Nowy termin zostanie opublikowany po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Załączniki do SWZ - [...].zip

2022-11-07 08:15 Roman Bartyzel Voltra Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi na nie przez Zamawiającego wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienia podczas sporządzania oferty.

Odpowiedzi_do_SWZ_31 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 803