Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.271.19.2022 BZP 00381188/01 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Klukowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Klukowo w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023

Arkadiusz Puchacz
Urząd Gminy Klukowo
Deadlines:
Published : 06-10-2022 14:16:00
Placing offers : 17-10-2022 12:00:00
Offers opening : 17-10-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IZP.271.19.2022 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.47 2022-10-06 14:16:00 Proceeding
IZP.271.19.2022 SWZ.pdf pdf 474.54 2022-10-06 14:16:00 Proceeding
IZP.271.19.2022 Załączniki 1-6 do SWZ.zip zip 588.78 2022-10-06 14:16:00 Proceeding
IZP.271.19.2022 odpowiedzi i wyjaśnienia do SWZ.pdf pdf 373.44 2022-10-11 13:44:13 Public message
IZP.271.19.2022 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 654.61 2022-10-17 12:23:22 Public message
IZP.271.19.2022 ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 58.28 2022-10-17 12:29:52 Public message

Announcements

2022-10-17 12:29 Arkadiusz Puchacz Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania. Plik w załączniku.

IZP.271.19.2022 ogło [...].pdf

2022-10-17 12:23 Arkadiusz Puchacz Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postepowania. Zawiadomienie w załączniku.

IZP.271.19.2022 zawi [...].pdf

2022-10-17 12:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 800 198,68 zł brutto
2022-10-11 13:44 Arkadiusz Puchacz Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający udostępnia treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami. Zapytania wraz z wyjaśnieniami w załączniku.

IZP.271.19.2022 odpo [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 379