Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00378740/01 Dostawa wyposażenia muzycznego w ramach realizacji zadania „Biecki Jarmark Kultury”.

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 05-10-2022 14:29:00
Placing offers : 21-10-2022 10:00:00
Offers opening : 21-10-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - wyposażenie muzyczne Jarmark.pdf pdf 228.86 2022-10-05 14:29:00 Proceeding
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 160.29 2022-10-05 14:29:00 Proceeding
zal.4-istotne postanowienia umowy cz.1.pdf pdf 129.7 2022-10-05 14:29:00 Proceeding
zal.4-istotne postanowienia umowy cz.2.pdf pdf 119.69 2022-10-05 14:29:00 Proceeding
zal-nr 3- swz -oswiadczenie.docx docx 56.93 2022-10-05 14:29:00 Proceeding
zal-nr-2-formularz oferty (1).doc doc 81.5 2022-10-05 14:29:00 Proceeding
zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 117.37 2022-10-05 14:29:00 Proceeding
wyjasnienie treści SWZ 11.10.2022.pdf pdf 544.17 2022-10-11 12:54:12 Public message
Zmiana treści SWZ 11.10.2022.pdf pdf 330.44 2022-10-11 12:55:07 Public message
ogłoszenie o zaminie ogłoszenia 11.10.2022.pdf pdf 38.26 2022-10-11 12:55:57 Public message
Ogłoszenie z zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 36.47 2022-10-11 13:02:27 Public message
wyjasnienie treści SWZ 13.10..pdf pdf 114.99 2022-10-13 15:43:46 Public message
zmieniony zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 117.43 2022-10-13 15:43:46 Public message
Zmiana treści SWZ 13.10.2022.pdf pdf 89.46 2022-10-13 15:44:36 Public message
zmieniony zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 117.43 2022-10-13 15:44:36 Public message
08daad1f-85fd-5c44-186f-17001345df8b.pdf pdf 40.45 2022-10-13 15:45:15 Public message
Zmiana treści SWZ 17.10.2022.pdf pdf 399.67 2022-10-17 13:58:29 Public message
zmieniony zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia zdnia 17.10.2022 r..pdf pdf 574.3 2022-10-17 13:58:29 Public message
08dab031-f74d-7ecb-e90e-1300108d3507 (2).pdf pdf 48.03 2022-10-17 13:59:42 Public message
inf z otwarcia ofert.pdf pdf 320.75 2022-10-21 12:57:54 Public message
wybór oferty Część I.pdf pdf 647.11 2022-11-04 12:49:08 Public message
unieważanienie postępowania dla części II.pdf pdf 260.01 2022-11-16 12:00:31 Public message

Announcements

2022-11-16 12:00 Magdalena Lenard INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II.

unieważanienie postę [...].pdf

2022-11-04 12:49 Magdalena Lenard INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Część 1. Dostawa instrumentów muzycznych

wybór oferty Część I [...].pdf

2022-10-21 12:57 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert

inf z otwarcia ofert [...].pdf

2022-10-21 10:00 Buyer message Kwota w budżecie przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
część I - 68 634,00 zł
część II - 380 000,00 zł
2022-10-17 14:01 Magdalena Lenard UWAGA !!!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.10.2022 r.
2022-10-17 13:59 Magdalena Lenard Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.10.2022 r.

08dab031-f74d-7ecb-e [...].pdf

2022-10-17 13:58 Magdalena Lenard Informacja o zmianie treści SWZ z załącznikiem z dnia 17.10.2022 r.

Zmiana treści SWZ 17 [...].pdf

zmieniony zał. nr 1 [...].pdf

2022-10-13 15:47 Magdalena Lenard UWAGA !!!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.10.2022 r.
2022-10-13 15:45 Magdalena Lenard Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.10.2022 r.

08daad1f-85fd-5c44-1 [...].pdf

2022-10-13 15:44 Magdalena Lenard Zmiana treści SWZ z dnia 13.10.2022 r.

Zmiana treści SWZ 13 [...].pdf

zmieniony zał. nr 1 [...].pdf

2022-10-13 15:43 Magdalena Lenard Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 13.10.2022 r.

wyjasnienie treści S [...].pdf

zmieniony zał. nr 1 [...].pdf

2022-10-11 13:02 Magdalena Lenard Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie z zmianie [...].pdf

2022-10-11 12:55 Magdalena Lenard Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.10.2022 r.

ogłoszenie o zaminie [...].pdf

2022-10-11 12:55 Magdalena Lenard Zmiana treści SWZ z dnia 11.10.2022 r.

Zmiana treści SWZ 11 [...].pdf

2022-10-11 12:54 Magdalena Lenard Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 11.10.2022 r.

wyjasnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 651