Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OZ-091/65/IIL-26/2022 Naprawa nawierzchni drogowej po rampie kolejowej na terenie WOC w porcie w Szczecinie

Deadlines:
Published : 05-10-2022 09:45:00
Placing offers : 21-10-2022 10:00:00
Offers opening : 21-10-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony KC
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1360)

Szczegółowy opis wymagań zawierają załączone dokumenty zamówienia.

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 Ogłoszenie.pdf pdf 146.89 2022-10-05 09:45:00 Proceeding
01 SWZ naprawa nawierzchni drogowej po rampie.pdf pdf 396.53 2022-10-05 09:45:00 Proceeding
02 zalacznik 01 SWZ - formularz oferty.doc doc 56 2022-10-05 09:45:00 Proceeding
03 zalacznik 02 SWZ - oświadczenie o wykluczeniu.doc doc 29.5 2022-10-05 09:45:00 Proceeding
04 zalacznik 03 SWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków.doc doc 37 2022-10-05 09:45:00 Proceeding
05 zalacznik 04 SWZ - wykaz osob.doc doc 35 2022-10-05 09:45:00 Proceeding
06 Wzór umowy z załącznikami.7z 7z 486.75 2022-10-05 09:45:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 187.43 2022-10-21 10:39:33 Public message
08_Wynik postępowania ogloszenie.pdf pdf 171.32 2022-11-10 10:34:37 Public message

Announcements

2022-11-10 10:34 Marta Michalska Wynik postępowania

08_Wynik postępowani [...].pdf

2022-10-21 10:39 Renata Romanowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 423