Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/76/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 76/2022 Voltra

Deadlines:
Published : 05-10-2022 09:04:00
Placing offers : 08-11-2022 11:00:00
Offers opening : 08-11-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

1.      Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo;

2.      Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów;

3.      Gmina Dalików, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików;

4.      Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie, Plac Powstańców 3, 99-205 Dalików;

5.      Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa;

6.      Gmina Słubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice;

7.      Gmina Otyń, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń;

8.      Gminne Centrum Kultury w Otyniu, ul. Chrobrego 18, 67-106 Otyń;

9.      Gmina Policzna, ul. B. Prusa 11, 26-720 Policzna;

10.   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa;

11.   Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ;

12.   Gmina Batorz, Batorz Pierwszy 52A, 23-320 Batorz;

13.   Gminny Ośrodek Kultury w Batorzu, Batorz Pierwszy 49A, 23-320 Batorz;

14.   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o., ul. Tunelowa 2, 41-600 Świętochłowice;

15.   Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72A, 40-065 Katowice.


W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:76:2022.pdf pdf 540.44 2022-10-05 09:04:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:76:2022.zip zip 611.96 2022-10-05 09:04:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (DUUE).pdf pdf 252.68 2022-10-05 09:04:00 Proceeding
Informacja_o_kwocie_76_GZ_EE.pdf pdf 127.36 2022-11-08 11:02:33 Public message
VO_VO_Informacja-z-otwarcia-ofert_GZ_76.pdf pdf 114.64 2022-11-08 11:31:12 Public message
Informacja_o_uniewaznieniu_postępowania_GZ_EE_76.pdf pdf 113.46 2022-11-08 11:51:46 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 76:2022 Voltra.pdf pdf 202.37 2023-01-03 15:30:03 Public message

Announcements

2023-01-03 15:30 Roman Bartyzel Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-11-08 11:51 Roman Bartyzel Informacja o unieważnieniu postępowania - Grupa Zakupowa nr 76/2022 Voltra

Informacja_o_uniewaz [...].pdf

2022-11-08 11:31 Roman Bartyzel Voltra Energy Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej informacje, które zostały odczytane (odszyfrowane) na otwarciu ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej w dniu 8 listopada 2022 r. o godz. 11.30

VO_VO_Informacja-z-o [...].pdf

2022-11-08 11:02 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja_o_kwocie_ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1179