Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZP/TP/53/22 Konserwacja budynku biurowego przy ul. Raczkowskiego 11 w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 06-10-2022 12:50:00
Placing offers : 24-10-2022 10:00:00
Offers opening : 24-10-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
53_dokumentacja.zip zip 1856.5 2022-10-06 12:50:00 Proceeding
53_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.95 2022-10-06 12:50:00 Proceeding
53_SWZ konserwacja budynek ul. Raczkowskiego.pdf pdf 853.44 2022-10-06 12:50:00 Proceeding
53_Załączniki - wersja edytowalna.docx docx 44.76 2022-10-06 12:50:00 Proceeding
53_pytania i odpowiedzi.pdf pdf 79.65 2022-10-18 11:33:35 Public message
53_pytania i odpowiedzi_.pdf pdf 145.57 2022-10-18 11:33:35 Public message
53_informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 315.31 2022-10-24 13:50:37 Public message
53_informacja z otwarcia ofert_.pdf pdf 175.83 2022-10-24 13:50:37 Public message
53_zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 98.72 2022-11-04 06:45:49 Public message
53_zawiadomienie o wyborze_.pdf pdf 152.46 2022-11-04 06:45:49 Public message
53_ogłoszenie o wyniku ppostępowania.pdf pdf 60.82 2022-11-14 08:41:25 Public message

Announcements

2022-11-14 08:41 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/TP/53/22_Ogłoszenie o wyniku postępowania

53_ogłoszenie o wyni [...].pdf

2022-11-04 06:45 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/TP/53/22_Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

53_zawiadomienie o w [...].pdf

53_zawiadomienie o w [...].pdf

2022-10-24 13:50 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/TP/53/22_Informacja z otwarcia ofert

53_informacja z otwa [...].pdf

53_informacja z otwa [...].pdf

2022-10-24 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 492.000,00 złotych brutto
2022-10-18 11:33 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/TP/53/22_Pytania i odpowiedzi

53_pytania i odpowie [...].pdf

53_pytania i odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 414