Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZP/NO/52/22 Dostawa-leasing fabrycznie nowej ładowarki kołowej

Deadlines:
Published : 11-10-2022 09:35:00
Placing offers : 16-11-2022 10:00:00
Offers opening : 16-11-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
52_Instrukcja wypełniania JEDZ.docx docx 15.42 2022-10-11 09:35:00 Proceeding
52_JEDZ - załącznik nr 3 do zaimportowania.xml xml 116.91 2022-10-11 09:35:00 Proceeding
52_SWZ_dostawa-leasing ładowarki.pdf pdf 779.01 2022-10-11 09:35:00 Proceeding
52_Załączniki wersja edytowalna.docx docx 33.09 2022-10-11 09:35:00 Proceeding
52_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 103.11 2022-10-11 09:35:00 Proceeding
52_pytania i odpowiedzi.pdf pdf 382.15 2022-10-21 13:51:24 Public message
52_pytania i odpowiedzi_.pdf pdf 232.97 2022-10-21 13:51:24 Public message
52_ogłoszenie o zmianie - przesłane do publikacji.pdf pdf 69.71 2022-11-04 15:36:33 Public message
52_pytania i odpowiedzi_II.pdf pdf 1171.27 2022-11-04 15:36:33 Public message
52_pytania i odpowiedzi_II_.pdf pdf 350.76 2022-11-04 15:36:33 Public message
52_informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 63.13 2022-11-16 12:29:16 Public message
52_informacja z otwarcia ofert_.pdf pdf 176.36 2022-11-16 12:29:16 Public message
52_zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 526.87 2022-12-02 13:23:17 Public message
52_zawiadomienie o wyborze_.pdf pdf 156.4 2022-12-02 13:23:17 Public message
52_ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przesłane do publikacji.pdf pdf 99.61 2023-01-05 12:32:52 Public message

Announcements

2023-01-05 12:32 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/NO/52/22_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przesłane do publikacji

52_ogłoszenie o udzi [...].pdf

2022-12-02 13:23 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/NO/52/22_Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

52_zawiadomienie o w [...].pdf

52_zawiadomienie o w [...].pdf

2022-11-16 12:29 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/NO/52/22_Informacja z otwarcia ofert

52_informacja z otwa [...].pdf

52_informacja z otwa [...].pdf

2022-11-16 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 1.425.816,00 złotych brutto
2022-11-04 15:36 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/NO/52/22_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesłane do publikacji_ odpowiedzi na pytania

52_ogłoszenie o zmia [...].pdf

52_pytania i odpowie [...].pdf

52_pytania i odpowie [...].pdf

2022-10-21 13:51 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura/ZP/NO/52/22_ Pytania i odpowiedzi

52_pytania i odpowie [...].pdf

52_pytania i odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 891