Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.68.2022 Modernizacja dróg gminnych

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 30-09-2022 12:57:00
Placing offers : 17-10-2022 09:00:00
Offers opening : 17-10-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 148.24 2022-09-30 12:57:00 Proceeding
przedmiar_Gutowiec 2.xlsx xlsx 13.54 2022-09-30 12:57:00 Proceeding
SST.zip zip 1720.06 2022-09-30 12:57:00 Proceeding
SWZ.docx docx 682.68 2022-09-30 12:57:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2537.22 2022-09-30 12:57:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 7818.09 2022-09-30 12:57:00 Proceeding
zal. 10- oswiadczenie.art.125.ust.5-zmiana-07.10..docx docx 623.55 2022-10-07 11:36:13 Public message
zmiana_SWZ.docx docx 504.4 2022-10-07 11:36:13 Public message
zmiana_SWZ.pdf pdf 61.25 2022-10-07 11:36:13 Public message
informacja.docx docx 622.44 2022-10-17 14:11:32 Public message
informacja.pdf pdf 48.7 2022-10-17 14:11:32 Public message
wybór.oferty — platforma.docx docx 623.77 2022-10-27 07:19:59 Public message
wybór.oferty-platforma.pdf pdf 65.27 2022-10-27 07:19:59 Public message
ogloszenie_o_wyniku.pdf pdf 72.99 2022-11-10 12:38:16 Public message

Announcements

2022-11-10 12:38 Wioletta Rostankowska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie_o_wyniku. [...].pdf

2022-10-27 07:19 Wioletta Rostankowska W załączeniu wybór oferty.

wybór.oferty — platf [...].docx

wybór.oferty-platfor [...].pdf

2022-10-17 14:11 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja.docx

informacja.pdf

2022-10-17 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 50.000 zł brutto
2022-10-07 11:36 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - zmiana treści SWZ, UWAGA. zmiana treści załącznika nr 10 do SWZ

zal. 10- oswiadczeni [...].docx

zmiana_SWZ.docx

zmiana_SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 387