Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/PR/12/22 Świadczenie kompleksowych usług pralniczych i dezynfekcyjnych bielizny szpitalnej wraz z jej wynajmem dla SPZOZ W Węgrowie

Deadlines:
Published : 30-09-2022 09:10:00
Placing offers : 26-10-2022 10:00:00
Offers opening : 26-10-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 99.29 2022-09-30 09:10:00 Proceeding
SWZ.docx docx 240.94 2022-09-30 09:10:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 1568.96 2022-09-30 09:10:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi z dn. 13.10.2022r..docx docx 32.61 2022-10-13 13:36:55 Public message
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)- zmodyfikowany dn. 13.10.22r..docx docx 204.99 2022-10-13 13:36:55 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 131.17 2022-10-26 11:07:09 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 680.13 2022-11-04 12:35:32 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 96.86 2022-12-13 09:55:47 Public message

Announcements

2022-12-13 09:55 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-11-04 12:35 Zamówienia Publiczne W załączeniu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-10-26 11:07 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-10-26 10:00 Buyer message Na realizację zamówienia przeznaczono kwotę brutto: 1 270 372,54 PLN
2022-10-13 13:36 Zamówienia Publiczne W załączeniu przesyłamy pytania i odpowiedzi z dnia 13.10.2022r. oraz zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Załącznik nr 1 - Opi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 496