Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PIW.24.241.2.2022 PIW.24.241.2.2022 - Zakup dwóch samochodów osobowych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opolu

Deadlines:
Published : 30-09-2022 15:52:00
Placing offers : 14-10-2022 12:00:00
Offers opening : 14-10-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PIW.24.241.2.2022 - SWZ z załącznikami.zip zip 326.59 2022-09-30 15:52:00 Proceeding
PIW.24.241.2.2022 - Pytania i odpowiedzi + zm. SWZ i zał. nr 1.1, nr 3 do SWZ + zm. terminów - 08.10.2022.zip zip 454.77 2022-10-08 21:16:51 Public message
PIW.24.241.2.2022 - Pytania i odpowiedzi 2 + zm. SWZ i zał. nr 1.2 do SWZ + zm. terminów - 10.10.2022.zip zip 389.82 2022-10-10 20:00:05 Public message
PIW.24.241.2.2022 - Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 191.01 2022-10-14 15:14:23 Public message
PIW.24.241.2.2022 - Wybór najkorzystniejszej oferty - cz. 1.pdf pdf 283.14 2022-10-19 16:28:34 Public message
PIW.24.241.2.2022 - Wybór najkorzystniejszej oferty - cz. 2.pdf pdf 280.55 2022-10-21 14:44:10 Public message

Announcements

2022-10-21 14:44 Bartosz Komuszyński PIW.24.241.2.2022 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 2.

PIW.24.241.2.2022 - [...].pdf

2022-10-19 16:28 Bartosz Komuszyński PIW.24.241.2.2022 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 1.

PIW.24.241.2.2022 - [...].pdf

2022-10-14 15:14 Bartosz Komuszyński PIW.24.241.2.2022 - Protokół z otwarcia ofert.

PIW.24.241.2.2022 - [...].pdf

2022-10-14 12:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: w części nr 1 kwotę: 184 500 zł brutto; w części nr 2 kwotę 115 000,00 zł brutto.
2022-10-10 20:00 Bartosz Komuszyński Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ i załącznika nr 1.2. do SWZ oraz zmiana załącznika nr 1.2. do SWZ. Udzielone odpowiedzi powodują zmiany terminów: składania ofert, otwarcia ofert, terminu związania ofertą.

PIW.24.241.2.2022 - [...].zip

2022-10-08 21:16 Bartosz Komuszyński Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ oraz załączników do SWZ oraz zmiana załącznika nr 1.1. oraz nr 3 do SWZ. Udzielone odpowiedzi powodują zmiany terminów: składania ofert, otwarcia ofert, terminu związania ofertą.

PIW.24.241.2.2022 - [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 538