Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00370565 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Orzyny na dz. nr 192/1, gm. Dźwierzuty (RO-ZP.271.8.2022)

Iwona Radawiec
Gmina Dźwierzuty
Deadlines:
Published : 29-09-2022 13:53:00
Placing offers : 14-10-2022 10:00:00
Offers opening : 14-10-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 156.81 2022-09-29 13:53:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 1397.65 2022-09-29 13:53:00 Proceeding
Zał. nr 1.1 do SWZ Projekt budowlany.pdf pdf 149918.57 2022-09-29 13:53:00 Proceeding
Zał. nr 1.2 do SWZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.zip zip 1858.26 2022-09-29 13:53:00 Proceeding
Zał. nr 1.3 do SWZ Przedmiary.zip zip 438.47 2022-09-29 13:53:00 Proceeding
Zał. nr 1.4 do SWZ Dezyzja pozwolenia na budowę.pdf pdf 1015.72 2022-09-29 13:53:00 Proceeding
Zał. nr 1.5 do SWZ parametry równowazności.pdf pdf 153.53 2022-09-29 13:53:00 Proceeding
Załączniki do SWZ od nr 2 do 5 i od 7 do 9 wersja edytowalna.zip zip 225.84 2022-09-29 13:53:00 Proceeding
Informacje z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 645.88 2022-10-14 12:27:57 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej-sig.pdf pdf 692.22 2022-10-26 13:03:07 Public message

Announcements

2022-10-26 13:03 Iwona Radawiec W załączonym pliku zamawiający udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-10-14 12:27 Iwona Radawiec W załączonym pliku zamawiający udostępnia informacje z otwarcia ofert.

Informacje z otwarci [...].pdf

2022-10-14 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 235 046,33 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 775