Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.20.2022 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2022/2023 na terenie Gminy Kunice, Gminy Ruja, Gminy Chojnów, Gminy Krotoszyce, Gminy Legnickie Pole

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 29-09-2022 14:35:00
Placing offers : 12-10-2022 09:30:00
Offers opening : 12-10-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710). postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1)       Nazwa zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2022/2023 na terenie Gminy Kunice, Gminy Ruja, Gminy Chojnów, Gminy Krotoszyce, Gminy Legnickie Pole.

2)       Miejsce wykonania zamówienia: drogi powiatowe na terenie gmin: Kunice, Ruja, Krotoszyce, Chojnów, Legnickie Pole; powiat legnicki, województwo dolnośląskie, granice Rzeczypospolitej Polskiej.

3)       Zakres zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (dalej: ZUD) w standardzie IV i V w sezonie 2022/2023 na terenie gmin: Kunice, Ruja, Krotoszyce, Chojnów, Legnickie Pole. Długość dróg do zimowego utrzymania 255,737 km.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SWZ (projekt umowy)

4. Termin składania ofert zmieniony powtórnie: 12.10.2022 r. do godz. 09:30 poprzez platformę elektroniczną: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100.61 2022-09-29 14:35:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXVI PLAN ZUD_2022_2023.pdf pdf 1207.11 2022-09-29 14:35:00 Proceeding
SWZ rozdz. I-XXIV po zmianie z 10.10.2022.pdf pdf 450.44 2022-10-10 12:27:35 Proceeding
SIWZ rozdz. XXV Załączniki po zmianach z 5 i 10 X2022.zip zip 540.76 2022-10-10 12:27:38 Proceeding
1 Ogłoszenie o zmianie SWZ i przedłuż term skł i otw ofert.pdf pdf 192.15 2022-10-05 10:53:06 Public message
2 SWZ rozdz. I-XXIV po zmianie z 05.10.2022.pdf pdf 449.51 2022-10-05 10:53:06 Public message
Kosztorys ofertowy po zmianie z 05.10.2022.xls xls 54.5 2022-10-05 10:53:06 Public message
wykaz sprzętu po zmianie z 05.10.2022 r..pdf pdf 242.63 2022-10-05 10:53:06 Public message
projekt umowy po zmianie z 05.10.2022.pdf pdf 215.6 2022-10-05 10:53:06 Public message
3 Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia.pdf pdf 46.77 2022-10-05 10:53:06 Public message
Ogłoszenie odpowiedzi na pyt. 1.pdf pdf 178.87 2022-10-10 12:34:18 Public message
Formularz ofertowy po zmianie z 10.10.2022 r..doc doc 85.5 2022-10-10 12:34:18 Public message
SWZ rozdz. I-XXIV po zmianie z 10.10.2022.pdf pdf 450.44 2022-10-10 12:34:18 Public message
Ogłoszenie o ZMIANIE2 ogłoszenia.pdf pdf 40.48 2022-10-10 12:34:18 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf pdf 133.22 2022-10-12 12:10:43 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 176.05 2022-10-20 15:20:13 Public message

Announcements

2022-10-20 15:20 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem postępowania opublikowanym w załączonej Informacji o wyniku postępowania.

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-10-12 12:10 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2022-10-12 09:30 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 600 tys. zł.
2022-10-10 12:34 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, informujemy o przesunięciu terminu składania ofert związanym z dokonaną poprawką stawki VAT w treści formularza ofertowego. Szczegóły w załącznikach do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie odpowiedz [...].pdf

Formularz ofertowy p [...].doc

SWZ rozdz. I-XXIV po [...].pdf

Ogłoszenie o ZMIANIE [...].pdf

2022-10-05 10:53 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, informujemy o zmianie treści Specyfikacji warunków zamówienia, prowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, w tym terminu składania i otwarcia ofert. Szczegóły w Ogłoszeniu o zmianie SWZ załączonym do niniejszego komunikatu i w załącznikach.

1 Ogłoszenie o zmian [...].pdf

2 SWZ rozdz. I-XXIV [...].pdf

Kosztorys ofertowy p [...].xls

wykaz sprzętu po zmi [...].pdf

projekt umowy po zmi [...].pdf

3 Ogłoszenie o ZMIAN [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 518