Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.11.2022.E Bydgoska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Justyna Motławska
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 04-10-2022 11:58:00
Placing offers : 14-11-2022 10:00:00
Offers opening : 14-11-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 268.65 2022-10-04 11:58:00 Proceeding
2. Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 995.66 2022-10-04 11:58:00 Proceeding
3. Formularz oferty.doc doc 194.5 2022-10-04 11:58:00 Proceeding
4. JEDZ.doc doc 231.5 2022-10-04 11:58:00 Proceeding
5. Wykazy Wykazy 125.18 2022-10-04 11:58:00 Proceeding
6. Oświadczenia Oświadczenia 86.05 2022-10-04 11:58:00 Proceeding
7. Wykaz dostaw.doc doc 63 2022-10-04 11:58:00 Proceeding
8. Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 828.57 2022-10-04 11:58:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 254.95 2022-10-27 10:24:19 Public message
Oswiadczenia_ochrona_taryf_01.7z 7z 25006.81 2022-10-27 10:24:19 Public message
Oswiadczenia_ochrona_taryf_02.7z 7z 17990.4 2022-10-27 10:24:19 Public message
Oswiadczenia_ochrona_taryf_03.7z 7z 11518.45 2022-10-27 10:24:19 Public message
Oswiadczenia_ochrona_taryf_04.7z 7z 19221.07 2022-10-27 10:24:19 Public message
Oswiadczenia_ochrona_taryf_05.7z 7z 2793.23 2022-10-27 10:24:19 Public message
SWZ_Zal_1a_Wykaz_PPG_ZMIANA.xls xls 352.5 2022-10-27 10:24:19 Public message
Zal_2_2a_2b_Formularz_oferty_ZMIANA.doc doc 195 2022-10-27 10:24:19 Public message
Zal_9_Umowa_ZMIANA.pdf pdf 829.05 2022-10-27 10:24:19 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 177.94 2022-10-28 09:12:23 Public message
Pytanie nr 11 i odpowiedź.pdf pdf 585.13 2022-11-04 13:23:06 Public message
Zal_2_2a_2b_Formularz_oferty_ZMIANA_02.doc doc 223.5 2022-11-04 13:23:06 Public message
07_11 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 178.21 2022-11-07 09:46:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert -GAZ.pdf pdf 230.46 2022-11-14 11:02:06 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona.pdf pdf 200.23 2022-12-05 10:09:35 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 251.67 2023-01-31 14:26:41 Public message

Announcements

2023-01-31 14:26 Justyna Motławska Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-12-05 10:09 Justyna Motławska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-14 11:02 Justyna Motławska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-14 10:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 uPzp Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część 1
Podstawowe - 22 101 198,48 net / 27 184 474,13 brutto
Opcja - 123 316,86 net / 151 679,74 brutto

Część 2 - 16 316 361,92 net / 20 069 125,16 gross

2022-11-07 09:46 Justyna Motławska Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji).

07_11 Ogłoszenie zmi [...].pdf

2022-11-04 13:23 Justyna Motławska Zamawiający w załączeniu zamieszcza odpowiedź na pytanie wraz załącznikiem (nowy formularz oferty) oraz informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Pytanie nr 11 i odp [...].pdf

Zal_2_2a_2b_Formular [...].doc

2022-10-28 09:12 Magdalena Sikora Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji)

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2022-10-27 10:24 Justyna Motławska Zamawiający w załączeniu zamieszcza odpowiedzi na pytania wraz załącznikami (w tym m.in. nowy formularz oferty) oraz informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Oswiadczenia_ochrona [...].7z

Oswiadczenia_ochrona [...].7z

Oswiadczenia_ochrona [...].7z

Oswiadczenia_ochrona [...].7z

Oswiadczenia_ochrona [...].7z

SWZ_Zal_1a_Wykaz_PPG [...].xls

Zal_2_2a_2b_Formular [...].doc

Zal_9_Umowa_ZMIANA.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1168