Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZUM/6/ZP/2022 Sukcesywna dostawa soli kamiennej, drogowej w szacowanej ilości do 1500 ton, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg.

Alina Głuszek-Obszyńska
Zakład Usług Miejskich Muniserwis Zakład Budżetowy
Deadlines:
Published : 04-10-2022 14:03:00
Placing offers : 14-10-2022 09:00:00
Offers opening : 14-10-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział II - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 119.95 2022-10-04 14:03:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 487.95 2022-10-04 14:03:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 87.87 2022-10-04 14:03:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 389.05 2022-10-04 14:03:00 Proceeding
załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.docx docx 20.91 2022-10-10 07:49:07 Proceeding
pytanie 1 i odpowiedź.pdf pdf 224.49 2022-10-10 09:26:46 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 278.36 2022-10-14 10:02:19 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 25.21 2022-10-31 08:16:16 Public message

Announcements

2022-10-31 08:16 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-14 10:02 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-14 09:00 Buyer message Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" Zakład Budżetowy na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć: 700.000,00 zł brutto.
2022-10-10 09:26 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu pytanie z dnia 07.10.2022r. z odpowiedzią.

pytanie 1 i odpowied [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 244