Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DUM/75-PN/2-2022 Zakup energii elektrycznej

Zamówienia publiczne
Ekoenergia Silesia S.A.
Deadlines:
Published : 26-09-2022 21:39:00
Placing offers : 26-10-2022 10:00:00
Offers opening : 26-10-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS185-523247-pl.pdf pdf 133.44 2022-09-26 21:39:00 Proceeding
SWZ.zip zip 639.54 2022-09-26 21:39:00 Proceeding
wyjaśnienie PN 2.pdf pdf 337.77 2022-10-18 18:13:00 Public message
inform z otw ofert PN 2.xls - tryb zgodności.pdf pdf 26.24 2022-10-28 13:58:19 Public message
pismo inf o wyniku na str PN 2.pdf pdf 79.33 2022-11-09 15:37:41 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
z1.1_form_ cen_PN_2.pdf pdf 185.48
z1_form_ of_PN 2.pdf pdf 186.49
z2_Oswiadczenie w formie JEDZ.pdf pdf 406.95
2022.05.27 ONE wojciech loginski pełnomocnictwo przetargi it.pdf pdf 189.03

Announcements

2022-11-09 15:37 Zamówienia publiczne Wynik postępowania

pismo inf o wyniku n [...].pdf

2022-10-28 14:00 Zamówienia publiczne Zgodnie z art 74 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych oferta została udostępniona do publicznej wiadomości
2022-10-28 13:58 Zamówienia publiczne Informacja z otwarcia ofert

inform z otw ofert P [...].pdf

2022-10-26 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 308 045,26 zł brutto
2022-10-18 18:13 Zamówienia publiczne Wyjaśnienia 1

wyjaśnienie PN 2.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 670