Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.1.2022 „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Mrzeżynie”

Aleksandra Sulimka
Gmina Trzebiatów Department: Ochotnicza Straż Pożarna Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności w Mrzeżynie
Deadlines:
Published : 14-10-2022 15:20:00
Placing offers : 27-10-2022 09:25:00
Offers opening : 27-10-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. SWZ_Wóz strażacki dla OSP Mrzeżyno_2022.pdf pdf 515.22 2022-10-14 15:20:00 Proceeding
1. Formularz ofertowy_WÓZ STRAŻACKI_załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 157.78 2022-10-14 15:20:00 Proceeding
1. Formularz ofertowy_WÓZ STRAŻACKI_załącznik nr 1 do SWZ.pdf pdf 232.5 2022-10-14 15:20:00 Proceeding
2. oswiadczenie_art. 125 ust. 1_załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 29.81 2022-10-14 15:20:00 Proceeding
2. oswiadczenie_art. 125 ust. 1_załącznik nr 2 do SWZ.pdf pdf 186.83 2022-10-14 15:20:00 Proceeding
3. Wykaz dostaw_załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 24.24 2022-10-14 15:20:00 Proceeding
3. Wykaz dostaw_załącznik nr 3 do SWZ.pdf pdf 136.14 2022-10-14 15:20:00 Proceeding
4. UMOWA_wóz strażacki dla OSP Mrzeżyno_załącznik nr 4 do SWZ.pdf pdf 289.68 2022-10-14 15:20:00 Proceeding
5. Zobowiazanie innego podmiotu_Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 21.72 2022-10-14 15:20:00 Proceeding
5. Zobowiazanie innego podmiotu_Załącznik nr 5 do SWZ.pdf pdf 129.56 2022-10-14 15:20:00 Proceeding
6. KLAUZULA INFORMACYJNA_OSP.M_Załącznik nr 6 do SWZ.pdf pdf 112.97 2022-10-14 15:20:00 Proceeding
7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU_załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 62.67 2022-10-14 15:20:00 Proceeding
7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU_załącznik nr 7 do SWZ.pdf pdf 261.3 2022-10-14 15:20:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_08daadc6-6757-d0a6-e90e-1300108d2c50(3).pdf pdf 128.26 2022-10-14 15:20:00 Proceeding
wyjaśnienia SWZ_1_WÓZ.pdf pdf 145.58 2022-10-24 08:35:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert_WÓZ_27.10.2022.pdf pdf 129.43 2022-10-27 11:28:38 Public message
Informacja o wyborze_WÓZ OSP Mrzeżyno_14.11.2022.pdf pdf 138.19 2022-11-14 10:32:01 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania_08dace00-b1bd-ca2c-21eb-63001260c61a.pdf pdf 65.39 2023-02-15 18:34:45 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy_08db0f78-7e57-8852-4397-590011f09a14.pdf pdf 53.51 2023-02-15 18:34:45 Public message

Announcements

2023-02-15 18:34 Aleksandra Sulimka Zamawiający - Ochotnicza Straż Pożarna Rp Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności w Mrzeżynie, udostępnia ogłoszenie o wyniku postępowania i ogłoszenie o wykonaniu umowy. Pliki w załączeniu.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2022-11-14 10:32 Aleksandra Sulimka Zamawiający - Ochotnicza Straż Pożarna Rp Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności w Mrzeżynie, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), informuje wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. Plik w załączeniu.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-27 11:28 Aleksandra Sulimka Zamawiający - Ochotnicza Straż Pożarna Rp Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności w Mrzeżynie, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert. Plik w załączeniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-27 09:25 Buyer message Zamawiający - Ochotnicza Straż Pożarna RP Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności w Mrzeżynie, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 900.000,00 zł brutto.
2022-10-24 08:35 Aleksandra Sulimka Zamawiający - Ochotnicza Straż Pożarna Rp Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności w Mrzeżynie, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710, z późn. zm.), udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia. Pismo w załączeniu.

wyjaśnienia SWZ_1_WÓ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 876