Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-73/22 Świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie - AE/ZP-27-73/22

Deadlines:
Published : 23-09-2022 13:15:00
Placing offers : 05-10-2022 09:00:00
Offers opening : 05-10-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy

4. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

6. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 90 2022-09-23 13:15:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 162.73 2022-09-23 13:15:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 721.02 2022-09-23 13:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 31 2022-09-23 13:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 34.5 2022-09-23 13:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 40.5 2022-09-23 13:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 42 2022-09-23 13:15:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.pdf pdf 2491.91 2022-09-28 13:25:28 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 37.93 2022-09-28 14:47:33 Public message
Zmiana treści SWZ.PDF PDF 390.44 2022-09-28 14:48:01 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.pdf pdf 2380.38 2022-09-29 11:25:39 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 93.86 2022-10-05 09:29:21 Public message
Informacja z otwarcia.PDF PDF 356.2 2022-10-05 12:55:53 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 1050.78 2022-10-20 13:18:33 Public message

Announcements

2022-10-20 13:18 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1, 2 oraz o unieważnieniu postępowania w Pakiecie Nr 3.

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-10-05 12:55 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-10-05 09:29 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-09-29 11:25 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-09-28 14:48 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05-10-2022 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmiana treści SWZ.PD [...].PDF

2022-09-28 14:47 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-09-28 13:25 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 735