Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.271.17.2022 BZP2022/BZP 00357386/01 Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Trojanówek i Trojanowo

Arkadiusz Puchacz
Urząd Gminy Klukowo
Deadlines:
Published : 21-09-2022 11:33:00
Placing offers : 07-10-2022 12:00:00
Offers opening : 07-10-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IZP.271.17.2022 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.86 2022-09-21 11:33:00 Proceeding
IZP.271.17.2022 SWZ.pdf pdf 583.87 2022-09-21 11:33:00 Proceeding
IZP.271.17.2022 Załączniki nr 1, 2, 3, 6, 7.zip zip 101.52 2022-09-21 11:33:00 Proceeding
IZP.271.17.2022 Załącznik nr 5a do SWZ.zip zip 4449.96 2022-09-21 11:33:00 Proceeding
IZP.271.17.2022 Załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 557.81 2022-09-21 11:33:00 Proceeding
IZP.271.17.2022 Załącznik nr 5b do SWZ.zip zip 4740.67 2022-09-21 11:33:00 Proceeding
IZP.271.17.2022 odpowiedzi i wyjaśnienia do SWZ.pdf pdf 438.69 2022-09-30 14:15:16 Public message
IZP.271.17.2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 200.68 2022-10-07 12:20:45 Public message
Oferta Ekokord.zip zip 516.48 2022-10-07 12:22:39 Public message
IZP.271.17.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty - strona.pdf pdf 283.68 2022-10-21 13:36:37 Public message
IZP.271.17.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 64.76 2022-11-14 10:21:18 Public message

Announcements

2022-11-14 10:21 Arkadiusz Puchacz Zamawiający przekazuje ogłoszenie o wyniku postępowania.

IZP.271.17.2022 Ogło [...].pdf

2022-10-21 13:36 Arkadiusz Puchacz Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej. Informacja w załączniku.

IZP.271.17.2022 Zawi [...].pdf

2022-10-07 12:22 Arkadiusz Puchacz Zamawiający udostępnia oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Oferta Ekokord.zip

2022-10-07 12:20 Arkadiusz Puchacz Na podstawie art. 222 ust 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert. (plik w załączeniu)

IZP.271.17.2022 Info [...].pdf

2022-10-07 12:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 159 000,00 zł brutto.
2022-09-30 14:15 Arkadiusz Puchacz Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający udostępnia treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami. Zapytania wraz z wyjaśnieniami w załączniku.

IZP.271.17.2022 odpo [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 570