Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ORG.271.9.2022 Z-9/22 „Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” (cz.1)

Piotr Drapiński
Gmina Babiak
Deadlines:
Published : 21-09-2022 09:46:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.32 2022-09-21 09:46:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1802.14 2022-09-21 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_formularz oferty.docx docx 519.2 2022-09-21 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 1_do oferty_osw_art._125.docx docx 491.74 2022-09-21 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do oferty_osw_ art_ 7.docx docx 484.53 2022-09-21 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ_grupa_kapitałowa.doc doc 505.5 2022-09-21 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_Wykaz_dostaw.docx docx 510.26 2022-09-21 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_OPZ.docx docx 522.56 2022-09-21 09:46:00 Proceeding
Złącznik nr 4 do SWZ_Umowa_ projekt.docx docx 494.52 2022-09-21 09:46:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SWZ.pdf pdf 814.7 2022-09-23 08:22:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 970.07 2022-09-29 10:58:13 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 1122.96 2022-09-29 14:08:08 Public message

Announcements

2022-09-29 14:08 Piotr Drapiński Zamawiający przesyła informację o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-09-29 10:58 Piotr Drapiński Zamawiający przesyła w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 171 520,00 zł brutto.
2022-09-23 08:22 Piotr Drapiński Odpowiedzi na pytania do SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 337