Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ME.AG.01.09.2022 Rewitalizacja barokowego Pałacu w Ochli wraz z otoczeniem – Centrum Kultur Europejskich - I Etap

Deadlines:
Published : 20-09-2022 15:43:00
Placing offers : 11-10-2022 10:00:00
Offers opening : 11-10-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 08da9b07-ce3f-39c3-69cc-0e000e48a8cd.pdf pdf 170.19 2022-09-20 15:43:00 Proceeding
SWZ.docx docx 292.54 2022-09-20 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - PFU.pdf pdf 11053.51 2022-09-20 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - PFU Rysunki.pdf pdf 1235.16 2022-09-20 15:43:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08daa2d9-578b-e2c7-2cca-25000f239c46-1.pdf pdf 36 2022-09-30 13:53:20 Public message
Zmiana SWZ i ogłoszenia z dnia 30 września 2022 r.docx docx 135.59 2022-09-30 13:53:20 Public message
Odpowiedzi na pytania_modyfikacja treści SWZ_przedłużenie z dnia 6 października 2022.docx docx 138.23 2022-10-06 17:07:11 Public message
ogłoszenie o zmianie z dnia 6 października 08daa7ab-c14c-7cdb-2110-8400107efc2b.pdf pdf 46.93 2022-10-06 17:07:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 136.02 2022-10-11 10:49:45 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 286.18 2022-10-20 13:08:38 Public message

Announcements

2022-10-20 13:08 Tadeusz Woźniak Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2022-10-11 10:49 Tadeusz Woźniak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-10-11 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 11.623.500 PLN
2022-10-06 17:07 Tadeusz Woźniak Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 2, zmiana terminu składania ofert, modyfikacja SWZ, zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 6 października 2022 r.

Odpowiedzi na pytani [...].docx

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-09-30 13:53 Tadeusz Woźniak Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 1 , zmiana terminu składania ofert, modyfikacja SWZ, zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 30 września 2022 r.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana SWZ i ogłosze [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 878