Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.37.2022 Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 oraz gazu propan-butan dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na części

Deadlines:
Published : 19-09-2022 14:57:00
Placing offers : 19-10-2022 12:00:00
Offers opening : 19-10-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 161.08 2022-09-19 14:57:00 Proceeding
SWZ.docx docx 143.46 2022-09-19 14:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1a i 1b-Opis_przedmiotu_zamowienia.docx docx 70.71 2022-09-19 14:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2a i 2b_Projektowane_postanowienia_umowy.doc doc 191 2022-09-19 14:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3-Wzor_Formularza_Oferty.docx docx 36.55 2022-09-19 14:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4-Wzor_Wykazu_wykonanych_lub_wykonywanych_dostaw.docx docx 18.97 2022-09-19 14:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5-Oswiadczenie_wykonawcy_wykonawcow.docx docx 27.81 2022-09-19 14:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6-Oswiadczenie_o_aktualnosci.DOC DOC 61.5 2022-09-19 14:57:00 Proceeding
Zalacznik_nr_7-Klauzula_informacyjna.docx docx 23.1 2022-09-19 14:57:00 Proceeding
Pytania_wyjasnienia_zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 586.86 2022-09-30 11:25:40 Public message
Sprostowanie_ogloszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji.pdf pdf 84.05 2022-09-30 11:25:40 Public message
Zalacznik_nr_1_do_pisma_z_dnia_26.09.2022.docx docx 33.26 2022-09-30 11:25:40 Public message
Zalacznik_nr_2_do_pisma_z_dnia_26.09.2022.docx docx 23.8 2022-09-30 11:25:40 Public message
Zalacznik_nr_3_do_pisma_z_dnia_26.09.2022.docx docx 23.43 2022-09-30 11:25:40 Public message
informacja o kwocie - UA.271.1.37.2022.pdf pdf 430.34 2022-10-19 12:06:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 440.13 2022-10-19 14:15:47 Public message
Informacja o unieważnieniu czesc II.pdf pdf 429.05 2022-10-27 13:46:47 Public message
zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania.pdf pdf 559.04 2022-11-10 14:29:37 Public message
Ogloszenie_o_udzieleniu_cz_II.pdf pdf 99.19 2022-11-30 11:43:39 Public message
Ogloszenie_o_udzieleniu_cz_I.pdf pdf 99.57 2022-12-13 09:07:14 Public message

Announcements

2022-12-13 09:07 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, wyniki postępowania dla części I.

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2022-11-30 11:43 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, wyniki postępowania dla części II.

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2022-11-10 14:29 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

zawiadomienie_o_unie [...].pdf

2022-10-27 13:46 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania w ramach części II.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-10-19 14:15 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-19 12:06 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

2022-09-30 11:25 Grzegorz Suszek Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Pytania_wyjasnienia_ [...].pdf

Sprostowanie_oglosze [...].pdf

Zalacznik_nr_1_do_pi [...].docx

Zalacznik_nr_2_do_pi [...].docx

Zalacznik_nr_3_do_pi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 807