Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Termomodernizacja stropodachu poprzez zastosowanie celulozy wdmuchiwanej metodą „in blow” we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Pawilonie „A” przy ulicy Karmelkowej 29, we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 17-09-2022 22:07:00
Placing offers : 01-10-2022 12:00:00
Offers opening : 01-10-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 114 2022-09-17 22:07:00 Proceeding
SWZ klimatyzacja pawilon A.docx docx 51.84 2022-09-17 22:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Umowy protokół konieczności.docx docx 18.09 2022-09-17 22:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy .docx docx 24.49 2022-09-17 22:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawca.docx docx 22.65 2022-09-17 22:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2a Oświadczenie Podwykonawca.docx docx 22.11 2022-09-17 22:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2b Oświadczenie podmiot udostępniający.docx docx 22.31 2022-09-17 22:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Udostępnianie zasobów.docx docx 20.12 2022-09-17 22:07:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do Umowy.docx docx 26.31 2022-09-17 22:07:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Projekt umowy.docx docx 48.87 2022-09-17 22:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 41.54 2022-09-17 22:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5a – Rysunek 1.pdf pdf 98.89 2022-09-17 22:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5b – Rysunek 2.jpg jpg 65.73 2022-09-17 22:07:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie podwykonawcy.docx docx 19.66 2022-09-17 22:07:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Klauzula Informacyjna RODO.docx docx 22.51 2022-09-17 22:07:00 Proceeding
SWZ klimatyzacja pawilon A - z poprawkami z dn 21.09.docx docx 53.37 2022-09-21 07:04:18 Public message
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - z poprawkami z dn 21.09.docx docx 24.48 2022-09-21 07:04:18 Public message
Załącznik nr 4 Projekt umowy- z poprawkami z dn 21.09.docx docx 48.95 2022-09-21 07:04:18 Public message
Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia- z poprawkami z dn 21.09.docx docx 41.57 2022-09-21 07:04:18 Public message
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 21,09.docx docx 18.65 2022-09-21 07:04:18 Public message
INFROMACJA O KWOCIE II 10.22.docx docx 15.5 2022-10-01 12:14:16 Public message
OTWARCIE OFERT II 10.22 II WARR.docx docx 14.69 2022-10-01 12:36:03 Public message
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 29,09.docx docx 18.43 2022-09-29 08:04:09 Public message
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA II 10.22 II WARR.docx docx 15 2022-10-03 13:18:08 Public message

Announcements

2022-10-03 13:18 Hanna Kiec-Gawroniak UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) na realizację zadania pn. „Termomodernizacja stropodachu poprzez zastosowanie celulozy wdmuchiwanej metodą „in blow” we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Pawilonie „A” przy ulicy Karmelkowej 29, we Wrocławiu.”

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].docx

2022-10-01 12:36 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry,
Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje o ofertach jakie wpłynęły.

OTWARCIE OFERT II 10 [...].docx

2022-10-01 12:14 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry,
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje w załączniku o kwocie, którą zamierza przeznaczyć na zamówienie.

INFROMACJA O KWOCIE [...].docx

2022-09-29 08:04 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w zał. przesyłam odpowiedź na pytanie dot. postępowania.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA [...].docx

2022-09-21 07:04 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w zał. przesyłam odpowiedź na pytanie dot. postępowania ORAZ ZMIANY W ZAŁĄCZNIKACH: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SWZ, FORMULARZU ZAMÓWIENIA ORAZ PROJEKCIE DO UMOWY. Pozdrawiam, Hanna Kiec-Gawroniak

SWZ klimatyzacja paw [...].docx

Załącznik nr 1 Formu [...].docx

Załącznik nr 4 Proje [...].docx

Załącznik nr 5 Opis [...].docx

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 497