Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 63/9/2022/ZO Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 26 w Kamiennej Górze

Deadlines:
Published : 16-09-2022 10:51:00
Placing offers : 30-09-2022 10:00:00
Offers opening : 30-09-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_ZO_Woj Pol 26_63_9_2022_ZO.pdf pdf 193.66 2022-09-16 10:51:00 Proceeding
2_ZO-wzór umowy.pdf pdf 149.95 2022-09-16 10:51:00 Proceeding
3-ZO-karta gwarancyjna.pdf pdf 130.58 2022-09-16 10:51:00 Proceeding
w.polskiego 26 - przedmiar.pdf pdf 215.93 2022-09-16 10:51:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 176.56 2022-09-30 12:22:43 Public message

Announcements

2022-12-06 12:28 Anna Wołyniec Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez Zakład Ogólno-Budowlany Zbigniew Kowalski z/s w Kamiennej Górze
2022-09-30 12:22 Anna Wołyniec Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 26 remont klatki schodowej 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Trzy miesiące od dnia protokolarnego przekazania terenu. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Termin związania ofertą - 60 dni i biegnie od dnia otwarcia ofert. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Kosztorys ofertowy - Zamawiający wymaga złożenia szczegółowego kosztorysu ofertowego wraz z tabelą elementów scalonych. Attachment required (0)
6 Polisa OC - Zamawiający wymaga złożenia polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną co najmniej 150 000zł. Attachment required (0)
7 Referencje - Zamawiający wymaga przedłożenia referencji lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w zakresie rozbiórki obiektów. Attachment required (0)
8 Okres gwarancji - Okres gwarancji - 36 miesięcy. Proszę potwierdzić wpisując "Udzielam" (0)
(0)

The number of page views: 234