Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/GAZ/30/2022 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 30/2022 Voltra

Deadlines:
Published : 16-09-2022 09:14:00
Placing offers : 18-10-2022 11:00:00
Offers opening : 18-10-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Przedmiotem postępowania przetargowego jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego, polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jego dystrybucji, do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego tj.

1)     Gmina Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec;

2)     Gminny Ośrodek Kultury, ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec;

3)     Gmina Michałowice, Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1, 05- 816 Michałowice;

4)     Gmina Karnice, ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice;

5)     Gminny Klub Kultury w Karnicach, ul. Osiedlowa 18, 72-343 Karnice;

6)     Gmina Gościnno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościnno;

7)     Gmina Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice;

8)     Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbrowa, Dąbrowa 34A, 22-610 Krynice.


W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (DUUE).pdf pdf 194.1 2022-09-16 09:14:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:GAZ:30:2022.pdf pdf 443.01 2022-09-16 09:14:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 2552.41 2022-09-16 09:14:03 Proceeding
Wyjaśnienia_treści_Specyfikacji_Warunków_Zamówienia_30_GZ_GAZ_2022.pdf pdf 106.68 2022-10-06 19:36:02 Public message
Załaczniki do SWZ - aktualizacja 06.10.22.zip zip 2548.05 2022-10-06 19:55:37 Public message
Informacja_o_kwocie_na_realizację_zadania_30_GZ_GAZ.pdf pdf 153.8 2022-10-18 11:13:35 Public message
Informacja-z-otwarcia-ofert_30_GZ_GAZ.pdf pdf 140.3 2022-10-18 11:37:08 Public message
Informacja o kwocie_zwiększenie_30_GAZ_.pdf pdf 140.21 2022-10-18 12:15:04 Public message
30:2022_ZAWIADOMIENIE _O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_PGNIG.pdf pdf 106.4 2022-11-07 08:54:39 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DUUE.pdf pdf 163.11 2023-01-30 13:07:24 Public message

Announcements

2023-01-30 13:07 Roman Bartyzel Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DUUE

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-11-07 08:54 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

30:2022_ZAWIADOMIENI [...].pdf

2022-10-18 12:15 Roman Bartyzel Informacja o zwiększeniu kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie_ [...].pdf

2022-10-18 11:37 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja-z-otwarci [...].pdf

2022-10-18 11:13 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja_o_kwocie_ [...].pdf

2022-10-06 19:55 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających na podstawie udzielonych odpowiedzi na pytania do SWZ oraz wnioskowanych modyfikacji, dokonuje sprostowania dokumentacji SWZ.

Załaczniki do SWZ - [...].zip

2022-10-06 19:36 Roman Bartyzel Voltra Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi na nie przez Zamawiającego wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienia podczas sporządzania oferty.

Wyjaśnienia_treści_S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 667