Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/GAZ/30/2022 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 30/2022 Voltra

Deadlines:
Published : 16-09-2022 09:14:00
Placing offers : 18-10-2022 11:00:00
Offers opening : 18-10-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Przedmiotem postępowania przetargowego jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego, polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jego dystrybucji, do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego tj.

1)     Gmina Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec;

2)     Gminny Ośrodek Kultury, ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec;

3)     Gmina Michałowice, Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1, 05- 816 Michałowice;

4)     Gmina Karnice, ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice;

5)     Gminny Klub Kultury w Karnicach, ul. Osiedlowa 18, 72-343 Karnice;

6)     Gmina Gościnno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościnno;

7)     Gmina Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice;

8)     Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbrowa, Dąbrowa 34A, 22-610 Krynice.


W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (DUUE).pdf pdf 194.1 2022-09-16 09:14:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:GAZ:30:2022.pdf pdf 443.01 2022-09-16 09:14:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 2552.41 2022-09-16 09:14:03 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 179