Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AS/BZP/05/2022 Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowotne pracowników Akademii Sztuki w Szczecinie

Maciej Leszczyński
Pomerania Brokers Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 14-09-2022 23:05:00
Placing offers : 13-10-2022 10:00:00
Offers opening : 13-10-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - 15.09.2022 r..pdf pdf 133.93 2022-09-15 00:18:15 Proceeding
SWZ_AS_PB.pdf pdf 500.8 2022-09-15 00:18:32 Proceeding
Załączniki od 1 do 5 do SWZ.docx docx 70.14 2022-09-15 00:18:44 Proceeding
2_Pelnomocnictwo_ubezpieczenie_grupowe.pdf pdf 524.88 2022-09-19 14:30:40 Proceeding
pełnomocnictwo Akademia Sztuki.pdf pdf 46.57 2022-09-19 14:30:40 Proceeding
Wyjaśnienia i modyfikacja SWZ_19.09.2022 r.pdf pdf 392.59 2022-09-19 14:30:40 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 43.13 2022-09-19 14:30:40 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 28.09.2022 r..pdf pdf 34.66 2022-09-28 12:36:18 Proceeding
Modyfikacja SWZ i zmiana terminu - 28.09.2022 r.pdf pdf 471.07 2022-09-28 12:36:22 Proceeding
Wyjaśnienia, modyfikacja SWZ i zmiana terminu - 03.10.2022 r._podpis.pdf pdf 429.9 2022-10-03 10:36:43 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 03.10.2022 r..pdf pdf 37.3 2022-10-03 10:36:49 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_po modyfikacji.docx docx 57.2 2022-10-03 10:36:52 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_po modyfikacji.docx docx 56.59 2022-10-03 10:36:54 Proceeding
Wyjasnienia i modyfikacja SWZ - 06.10.2022 r.pdf pdf 269.35 2022-10-06 09:48:18 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert_13.10.2022 r-p..pdf pdf 227 2022-10-13 13:13:46 Public message
Informacja o wyborze - internet - 09.12.2022 r.pdf pdf 324.94 2022-12-09 16:16:02 Public message

Announcements

2022-12-09 16:16 Maciej Leszczyński Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 09.12.2022 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-13 13:13 Maciej Leszczyński Informacja z otwarcia ofert - 13.10.2022 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-13 10:09 Maciej Leszczyński Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Część I – ubezpieczenie na życie - Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie - składka za jedną osobę nie więcej niż 60 złotych

Część II – ubezpieczenie zdrowotne - Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie:
1) w wariancie I - składka za jedną osobę nie więcej niż 40 złotych
2) w wariancie II - składka za jedną osobę nie więcej niż 60 złotych

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1556