Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.02.2022 Dostawa samochodu ciężarowego typu Hakowiec z HDS (hydraulicznym dźwigiem samochodowym)

Awatar Pracownika
Mariola Sikorska
PELKOM SP. Z O.O.
Deadlines:
Published : 14-09-2022 09:17:00
Placing offers : 22-09-2022 09:00:00
Offers opening : 22-09-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.271.02.2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 125.25 2022-09-14 09:17:00 Proceeding
ZP.271.02.2022 SWZ.pdf pdf 614.96 2022-09-14 09:17:00 Proceeding
ZP.271.02.2022 ZAŁACZNIKI DO SWZ.zip zip 200.46 2022-09-14 09:17:00 Proceeding
ZP.02.2022 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 206.23 2022-09-16 14:04:20 Public message
ZP.02.2022 UAKTUALNIONE ZAŁĄCZNIKI.zip zip 201.39 2022-09-16 14:04:20 Public message
ZP.02.2022 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA.pdf pdf 219.67 2022-09-22 09:47:12 Public message
ZP.02.2022 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE.pdf pdf 233.83 2022-09-22 10:40:06 Public message
ZP.271.02.2022 KWOTA NA SFINANSOWANIE.pdf pdf 166.38 2022-09-22 09:00:00 Public message

Announcements

2022-09-22 10:40 Mariola Sikorska ZP.02.2022 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZP.02.2022 ZAWIADOMI [...].pdf

2022-09-22 09:47 Mariola Sikorska ZP.271.02.2022 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

ZP.02.2022 INFORMACJ [...].pdf

2022-09-22 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania wynosi: 500.000,00 złotych.

ZP.271.02.2022 KWOTA [...].pdf

2022-09-16 14:04 Mariola Sikorska ZP.271.02.2022 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ ORAZ UAKTUALNIONY ZAŁĄCZNIK

ZP.02.2022 WYJAŚNIEN [...].pdf

ZP.02.2022 UAKTUALNI [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 354