Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.76.2022 Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz remont boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 11”

Biuro Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Nowego Sącza Department: BZP
Deadlines:
Published : 13-09-2022 11:17:00
Placing offers : 28-09-2022 09:00:00
Offers opening : 28-09-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie zamówieniu.pdf pdf 93.38 2022-09-13 11:17:00 Proceeding
SWZ_76.pdf pdf 498.26 2022-09-13 11:17:00 Proceeding
Załączniki nr 1 do 7 do specyfikacji.zip zip 7145.65 2022-09-13 11:17:00 Proceeding
Inf.o kwocie_76.pdf pdf 171.36 2022-09-28 09:10:30 Public message
Informacja z otwarcia_76.pdf pdf 96.97 2022-09-28 14:21:58 Public message
Ogloszenie_o_wyborze_76.pdf pdf 169.24 2022-10-13 13:52:34 Public message
unieważnienie czynności.pdf pdf 93.74 2022-10-20 14:09:56 Public message
Ogl_o_powt_wybor_76.pdf pdf 226.22 2022-11-02 15:59:50 Public message

Announcements

2022-11-02 15:59 Biuro Zamówień Publicznych Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 2.11.2022 r.

Ogl_o_powt_wybor_76. [...].pdf

2022-10-20 14:09 Biuro Zamówień Publicznych Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej oraz ponownym badaniu i ocenie ofert

unieważnienie czynno [...].pdf

2022-10-13 13:52 Biuro Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogloszenie_o_wyborze [...].pdf

2022-09-28 14:21 Biuro Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-28 09:10 Biuro Zamówień Publicznych Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Inf.o kwocie_76.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 590