Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03/2022

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 13-09-2022 11:07:00
Placing offers : 17-10-2022 12:00:00
Offers opening : 17-10-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 177.42 2022-09-13 11:07:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 82.2 2022-09-13 11:07:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 328.99 2022-09-13 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 19.56 2022-09-13 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 283.07 2022-09-13 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy.xlsx xlsx 11.8 2022-09-13 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy.docx docx 14.16 2022-09-13 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy.docx docx 16.13 2022-09-13 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.72 2022-09-13 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2022-09-13 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.docx docx 26.39 2022-09-13 11:08:01 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających.docx docx 25.77 2022-09-13 11:08:05 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 17.91 2022-09-13 11:08:09 Proceeding
espd-request.xml xml 130.57 2022-09-13 11:08:55 Proceeding
SWZ —modyfikacja.pdf pdf 330.97 2022-09-13 13:34:47 Proceeding
BEłchatów (2).jpg jpg 6107.33 2022-09-28 09:54:50 Proceeding
Duże opony-Gotartów.jpeg jpeg 73.19 2022-09-28 09:54:52 Proceeding
IMG_6566.JPG JPG 3034.48 2022-09-28 09:54:55 Proceeding
Małe opony Gotartów.jpeg jpeg 215.93 2022-09-28 09:54:58 Proceeding
Odpowiedź platforma.pdf pdf 29.27 2022-09-28 09:55:01 Proceeding
Opony -Julków.jpeg jpeg 37.39 2022-09-28 09:55:04 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.68 2022-10-06 07:15:06 Proceeding
Odpowiedź platforma.pdf pdf 29.27 2022-09-28 09:54:00 Public message
BEłchatów (2).jpg jpg 6107.33 2022-09-28 09:54:00 Public message
Duże opony-Gotartów.jpeg jpeg 73.19 2022-09-28 09:54:00 Public message
IMG_6566.JPG JPG 3034.48 2022-09-28 09:54:00 Public message
Małe opony Gotartów.jpeg jpeg 215.93 2022-09-28 09:54:00 Public message
Opony -Julków.jpeg jpeg 37.39 2022-09-28 09:54:00 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 87.03 2022-10-17 14:07:22 Public message
Informacja o wyniku postępowania - PLATFORMA.pdf pdf 111.79 2022-11-14 12:55:32 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 213.91 2023-01-11 09:46:51 Public message

Announcements

2023-01-11 09:46 Gabriela Watała Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-11-14 12:55 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-10-17 14:07 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-10-17 12:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie nr 1 - 39 000,00 zł netto/ 42 120,00 zł brutto,
Zadanie nr 2 - 28 000,00 zł netto/ 30 240,00 zł brutto,
Zadanie nr 3 - 70 000,00 zł netto/ 75 600,00 zł brutto,
Zadanie nr 4 - 28 000,00 zł netto/ 30 240,00 zł brutto,
Zadanie nr 5 - 9 000,00 zł netto/ 9 720,00 zł brutto,
Zadanie nr 6 - 80 000,00 zł netto/ 86 400,00 zł brutto,
Zadanie nr 7 - 32 000,00 zł netto/ 34 560,00 zł brutto,
Zadanie nr 8 - 48 000,00 zł netto/ 51 840,00 zł brutto.
2022-09-28 09:53 Barbara Dąbrówka Odpowiedź na pytanie.

Odpowiedź platforma. [...].pdf

BEłchatów (2).jpg

Duże opony-Gotartów. [...].jpeg

IMG_6566.JPG

Małe opony Gotartów. [...].jpeg

Opony -Julków.jpeg

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1074