Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.7.2022 Wykonanie nadbudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. K. Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą systemu instalacji grzewczej

Zamówienia Publiczne
Gmina Włoszakowice
Deadlines:
Published : 12-09-2022 15:41:00
Placing offers : 30-09-2022 09:00:00
Offers opening : 30-09-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 634.79 2022-09-12 15:41:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 162.36 2022-09-12 15:41:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 524.32 2022-09-12 15:41:00 Proceeding
Opis wyposażenia.zip zip 954.45 2022-09-12 15:41:00 Proceeding
1_ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA.zip zip 36926.2 2022-09-12 15:41:00 Proceeding
2_INSTALACJE_SANITARNE.zip zip 47047.15 2022-09-12 15:41:00 Proceeding
3_INSTALACJE_ELEKTRYCZNE.zip zip 1680.53 2022-09-12 15:41:00 Proceeding
4_SPECYFIKACJE.zip zip 3676.58 2022-09-12 15:41:00 Proceeding
Kosztorysy ślepe.zip zip 1264.79 2022-09-12 15:41:00 Proceeding
Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 1 do SWZ.pdf pdf 431.93 2022-09-23 11:30:36 Public message
zał._1.1.pdf pdf 410.67 2022-09-23 11:30:36 Public message
zał._1.2.pdf pdf 637.3 2022-09-23 11:30:36 Public message
zał._2._regulator_OPTIMA-RI-200-BLC1-MOD.pdf pdf 441.34 2022-09-23 11:30:36 Public message
zał._3.1._wywiewny_TSF-160-SW.pdf pdf 2335.82 2022-09-23 11:30:36 Public message
zał._3.2._anemostat_TSO-200-SW.pdf pdf 2724.32 2022-09-23 11:30:36 Public message
zał._4.1._Systemair_tłumik akustyczny_LDC_315-900.pdf pdf 267.7 2022-09-23 11:30:36 Public message
zał._4.2._Systemair_tłumik akustyczny_LDR_B50-40_Silencer.pdf pdf 95.85 2022-09-23 11:30:36 Public message
Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 2 do SWZ.pdf pdf 264.2 2022-09-26 17:30:29 Public message
Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 3 do SWZ.pdf pdf 210.77 2022-09-27 21:20:57 Public message
Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 4 do SWZ.pdf pdf 228.08 2022-09-27 21:22:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 199.77 2022-09-30 09:47:30 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Komunikat publiczny.pdf pdf 198.6 2022-10-19 16:44:12 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 70.22 2022-11-04 12:59:28 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zadania.pdf pdf 185.4 2022-09-30 09:00:00 Public message

Announcements

2022-11-04 12:59 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-19 16:44 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-30 09:47 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert (30 września 2022r.)

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-30 09:00 Buyer message Zamawiający – Gmina Włoszakowice – informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 10 000 000,00 zł gross (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100).

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-09-27 21:22 Zamówienia Publiczne Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 4 do SWZ.

Odpowiedź Zamawiając [...].pdf

2022-09-27 21:20 Zamówienia Publiczne Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 3 do SWZ.

Odpowiedź Zamawiając [...].pdf

2022-09-26 17:30 Zamówienia Publiczne Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 2 do SWZ.

Odpowiedź Zamawiając [...].pdf

2022-09-23 11:30 Zamówienia Publiczne Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 1 do SWZ.

Odpowiedź Zamawiając [...].pdf

zał._1.1.pdf

zał._1.2.pdf

zał._2._regulator_OP [...].pdf

zał._3.1._wywiewny_T [...].pdf

zał._3.2._anemostat_ [...].pdf

zał._4.1._Systemair_ [...].pdf

zał._4.2._Systemair_ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 696